nieuws

Huizenbezitter vindt zichzelf slecht geïnformeerd

Financiële planning

Twee derde van de huizenbezitters vindt dat zij niet of te laat door de geldgever zijn ingelicht over de gevolgen van de crisis. Zij hebben daardoor geen zicht op de consequenties daarvan op hun financiële situatie, zo concludeert Deloitte uit een onderzoek onder bijna 800 woningeigenaren. Maar: "Vreemd genoeg geeft ook een aanzienlijk deel aan geen behoefte te hebben om met de hypotheekverstrekker van gedachten te wisselen hoe een potentieel restschuldprobleem opgelost kan worden."

Huizenbezitter vindt zichzelf slecht geïnformeerd

Deloitte concludeert daaruit dat het verhogen van bewustwording bij de consument en proactief beheer nodig zijn om de huizenbezitter aan te zetten tot een meer gezonde financiële huishouding. Geldverstrekkers moeten dus eerder ingrijpen bij klanten die een verhoogd risicoprofiel hebben, vindt Johan van Neste, directeur Financial Services bij Deloitte. “Het klantbelang kan beter behartigd worden door tijdig ingrijpen. Men kan een budgetcoach inschakelen, een betaalpauze inlassen of juist tijdelijke verhuur stimuleren. We merken dat er nog te veel ad hoc wordt gehandeld. Een crisis van deze omvang en duur vraagt om een structurele aanpak. Ook en juist van de zijde van de hypotheekverstrekkers en intermediairs.”
Blokkades
Onduidelijkheid over welke manier van preventie is toegestaan en de rolverdeling tussen aanbieder en adviseur staan een adequaat ingrijpen in de weg, zo vindt Deloitte: "Deze vragen zijn – ook vanuit de toezichthouder – nog niet allemaal even scherp beantwoord, wat blokkades opwerpt voor het breed uitrollen van preventie. Hiermee is het klantbelang niet gediend."
Restschuld
Een derde van de ondervraagden geeft aan dat zij een mogelijke restschuld als een groot probleem zien. "Bij de groep huishoudens met een schuld van meer dan € 30.000 ervaart zelfs 46% dit als een zeer groot probleem." Naast een dreigende restschuld speelt een gebrek aan spaargeld de Nederlander parten: 36% is niet in staat om de woonlasten nog enkele maanden te kunnen betalen als het inkomen wegvalt. Anderzijds blijkt 10% wel genoeg geld te hebben om een restschuld in een keer volledig af te lossen.

Reageer op dit artikel