nieuws

Geldgever moet soepeler toetsen bij scheiding

Financiële planning

Als bij een verbroken relatie opnieuw moet worden bekeken of de hypotheeklasten kunnen worden betaald, mag de geldverstrekker best wat ruimer met de bestaande toetsnormen omgaan. "De AFM benadrukt dat de wet dit niet vereist en dat het niet in alle gevallen in het belang van de klant is", zo laat de toezichthouder weten.

Geldgever moet soepeler toetsen bij scheiding

De AFM heeft signalen dat banken bij de beëindiging van relaties vasthouden aan bestaande normen voor de maximale omvang van een hypotheek. "Bij relatiebreuk of andere bijzondere situaties rond de financiële positie van een huishouden is het niet noodzakelijk om onverkort aan bestaande normen te toetsen." Wordt dat toch gedaan, dan ontstaan er problemen, waarschuwt de AFM. Zo is het bij dalende huizenprijzen niet in het belang van de klant om aan te dringen op verkoop als dat niet strikt noodzakelijk is. "Als consumenten de hypotheeklasten in de nieuwe situatie niet kunnen betalen is het overigens niet in het belang van de consument om op woningbehoud aan te dringen. Verkoop van de woning kan in die gevallen een adequate oplossing zijn."
Dit najaar willen de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de geldverstrekkers met aanbevelingen komen voor normen waarmee in lastige situaties toch de hypotheek kan worden voortgezet. "De AFM ondersteunt dit initiatief van harte en raadt de sector vooruitlopend op dit resultaat aan om flexibel met bijzondere situaties om te gaan."
Verkoop blokkeren
Tros Radar belichtte deze week enkele gevallen waarin de bank juist niet tot verkoop wilde overgaan omdat er een (onfinancierbare) restschuld dreigde. Jurist Sven-Ake Hulleman heeft de stichting Stopderestschuld opgericht om dergelijke situaties te voorkomen.

Reageer op dit artikel