nieuws

FFP-voorman noemt financieel advies basisrecht

Financiële planning

Leden van de Vereniging FFP moeten het financieel bewustzijn van de consument vergroten. Die boodschap gaf voorzitter Marc van Poeteren de bezoekers van het derde FFP Congres mee.

FFP-voorman noemt financieel advies basisrecht

In zijn openingsspeech tot ruim 700 bezoekers uitte Marc van Poeteren gisteren zijn bezorgdheid over de financiële positie van veel huishoudens in ons land. Hij pleitte opnieuw voor nieuwe fiscale wet- en regelgeving, opdat elke Nederlander een betaalbare financieel planner in de arm kan nemen. “Uw financieel advies zou tot het basisrecht van elke burger moeten behoren.” De voorzitter wil dat de kosten van financieel advies fiscaal aftrekbaar worden. Ook zou de factuur vrijgesteld moeten zijn van BTW-heffing. “Of dit advies nu wel of niet tot aanschaf van financiële producten leidt, zou hierin geen rol mogen spelen.”

Bewustzijn
De voorzitter deed een oproep aan de FFP-achterban om bij te dragen aan het vergroten van het financieel bewustzijn van de consument. “Wie zich meer bewust wordt van zijn financiële positie, krijgt meer zicht op zijn portemonnee. Hierin ligt een schone taak weggelegd voor u. Juist in deze financieel woelige tijden kunt u de vertrouwenspersoon zijn die de consument kan ontzorgen, door orde te brengen in zijn financiële huishouding en daardoor rust in zijn hoofd. Ik roep u op om – daar waar mogelijk – uw vakkennis en expertise in te zetten voor pro bono-advisering als uiting van onze betrokkenheid bij de samenleving.”

FFP-planner van het jaar
Greet Vernooij werd tijdens het congres verkozen tot de eerste ‘FFP-planner van het jaar’. Zij is medevennoot van Smit Vernooij, een adviespraktijk voor financiële planning. Naast de officiële oorkonde ontving zij een eendaagse persoonlijke vaardigheids- en ondernemerstraining door een topcoach.

Reageer op dit artikel