nieuws

DNB in Libor-rapport: Rabo-organisatie niet op orde

Financiële planning

Rabobank betaalt aan Amerikaanse, Britse en Japanse toezichthouders een bedrag van € 774 mln als schikking in de Libor-affaire. Medewerkers van de bank hebben tussen 2006 en eind vorig jaar structureel gerommeld met het doorgeven van tarieven voor het vaststellen van de interbancaire Libor- en Euribor-tarieven. Die tarieven zijn onder meer van invloed op de hypotheekrente die aan consumenten wordt berekend. Toezichthouder DNB stelt na onderzoek dat de interne organisatie van de Rabobank rammelde.

DNB in Libor-rapport: Rabo-organisatie niet op orde

De Libor-rente wordt dagelijks vastgesteld aan de hand van tarieven die banken zelf doorgeven. DNB heeft in samenwerking met de AFM onderzoek gedaan naar misdragingen bij het samenstellen van de Libor- en Euribortarieven. "Uit het onderzoek van DNB blijkt dat Rabobank haar interne organisatie niet goed op orde had. Zo konden er misdragingen plaatsvinden bij het doorgeven van tarieven voor Libor en Euribor. DNB meent dat in de periode van 2006 tot eind 2012 sprake is van ernstige overtredingen van de regels om de beheerste en integere bedrijfsvoering op orde te hebben. Rabobank heeft volledige medewerking verleend aan dit onderzoek."
Uit het onderzoek is gebleken dat zowel intern bij de bank als met externe partijen afspraken werden gemaakt om de rentestanden te manipuleren. De betrokken medewerkers (allen werkzaam in Europa of Azië) deden dat om er zelf een financieel slaatje uit te slaan. De Rabobank is pas in 2010 een onderzoek gestart, maar de bevindingen uit dat onderzoek hebben niet of onvoldoende geleid tot maatregelen.
Herstelmaatregelen
Op aandringen van de toezichthouder heeft Rabobank een nieuwe Libor-procedure ingevoerd en diverse herstelmaatregelen getroffen. Zo komt er een wereldwijd veranderprogramma over cultuur en gedrag; daarnaast zal worden gewerkt aan het versterken van compliance en riskmanagement. DNB zal op de invoering van de maatregelen toezien.
Personele maatregelen
De 29 betrokken handelaren en managers zijn ontslagen of in een lagere functie gezet. Bonussen zijn ingetrokken. "Het gaat hier om in totaal ruim € 4 mln aan bonussen. Daarnaast heeft de raad van bestuur gezamenlijk al haar nog niet uitbetaalde bonussen van de afgelopen jaren, ter hoogte van € 2 mln, ingeleverd."
Ook de Amerikaanse, Britse en Japanse toezichthouders hebben de Libor-affaire onder de loep genomen en maatregelen opgelegd. "DNB heeft als toezichthouder op de thuismarkt van Rabobank in goede samenwerking met deze instanties meegewerkt aan de coördinatie van de gelijktijdige publicatie van deze maatregelen."
Tot slot betaalt Rabobank € 70 mln aan het Openbaar Ministerie "ter afwikkeling van het Libor- en Euribor-dossier".
Lees hier de brief van DNB met het onderzoeksverslag
 
 
 

Reageer op dit artikel