nieuws

Beleggingen verbloemen malaise in levenbedrijf

Financiële planning

Het levenbedrijf lijkt zich te stabiliseren. De brancheresultaten schommelden rond het uitbreken van de crisis tussen miljarden winst en verlies, maar sinds 2010 blijft de marge binnen het miljard. In 2012 maken de levensverzekeraars gezamenlijk € 327 mln winst. Maar de onderliggende ontwikkeling blijft zorgelijk.

Beleggingen verbloemen malaise in levenbedrijf

In 2011 bedroeg het verlies nog € 483 mln, zo blijkt uit de cijfers die de nog 41 actieve levenmaatschappijen bij toezichthouder DNB hebben ingeleverd. Er zijn tien verzekeraars die een nettoverlies noteren, bijna de helft minder dan in 2011. NN staat het diepst in het rood met een verlies van € 760 (715) mln. De ING-dochter wijst naar de aanhoudend lage rentes en "maatregelen om de solvabiliteit te beschermen". Bij SNS Reaal was de situatie eind vorig jaar – nog voor de nationalisatie – begrijpelijkerwijs niet substantieel verbeterd ten opzichte van 2011; de aanstaande staatsverzekeraar eindigde het jaar met een min van € 711 (857) mln.

Aegon (meer dan een half miljard), Achmea en ASR (beide rond de € 300.000) noteren wel  behoorlijke winstcijfers. Aegon-dochter Optas houdt netto € 236 mln over aan het boekjaar 2012.
Maar ondanks dat de levensverzekeraars gezamenlijk weer winst maken, is de onderliggende trend nog steeds zorgwekkend. De totale premieomzet in de levenmarkt is met  € 18,9 (21,8) mld ruim 13% gedaald. Tegelijkertijd waren de uitkeringen aan polishouders ook in 2012 een stuk hoger: die zijn inmiddels opgelopen tot € 25,2 (24,1) mld. Forse ‘uitkeringsgaten’ ontstaan bij ASR en Achmea: ASR moet in 2012 194% van de bruto-omzet besteden aan uitkeringen (bijna € 1,8 mld) en Achmea keert de helft meer uit dan het aan premie ontvangt (€ 1,3 mld). De beleggingen houden de meeste verzekeraars echter op de been: die zorgen bijvoorbeeld bij Achmea en ASR voor meer dan € 2 mld aan inkomsten. Branchebreed bedragen de beleggingsopbrengsten € 14,8 mld en dat is bijna € 3,5 mld meer dan in 2011.

Lees in AM 17 het volledige artikel over de resultaten van de levensverzekeraars.  Een uitgebreid cijfermatig overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt verschijnt binnenkort in het AM Jaarboek 2013.

Reageer op dit artikel