nieuws

Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Financiële planning

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het arrest inzake Koersplan, zoals op 14 juni bevestigd door de Hoge Raad. Dat maakte Stichting Koersplandewegkwijt zaterdagavond 21 september bekend in het consumentenprogramma Kassa van de Vara.

Koersplandewegkwijt en Aegon bereiken overeenstemming

Aegon herberekent met terugwerkende kracht de waarde van Koersplan-polissen (gesloten in de periode 1989 tot en met 1998) van de 30.000 deelnemers aan de stichting. Dit gebeurt op basis van de in het arrest voorgeschreven premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dit betekent dat deelnemers van de stichting een vergoeding zullen ontvangen, voortvloeiend uit deze herberekening. Deelnemers waarvan de polis nog loopt, ontvangen de vergoeding als een bijstorting op hun polis. Deelnemers waarbij de polis is beëindigd, ontvangen de vergoeding rechtstreeks op het door hun opgegeven rekeningnummer.

Daarnaast zijn een zestal aanvullende afspraken gemaakt:

•         Aegon betaalt bij beëindigde polissen een met de stichting overeengekomen rentevergoeding. De hoogte hiervan bedraagt 4,5%, 4% of 3% per jaar over de meerwaarde uit de herberekening, afhankelijk van het jaar van beëindiging;

•         Aegon vergoedt het betaalde inschrijfgeld van € 75 aan de deelnemers;

•         de stichting ontvangt van Aegon een vergoeding voor de gemaakte proceskosten;

•         de stichting controleert steekproefsgewijs de herberekeningen van Aegon;

•         deelnemers met een beëindigde Koersplan-polis worden tussen december 2013 en maart 2014 door Aegon geïnformeerd over de uitkomst van de herberekening en

•         deelnemers met een lopende Koersplan-polis worden vanaf april 2014 geïnformeerd.

Voor klanten die niet zijn aangesloten bij de stichting, vergelijkt Aegon de premie van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering met de premie die bij Koersplan is berekend. Aegon  zal vervolgens bekijken of verdere stappen gepast zijn.  Stichting Koersplandewegkwijt is door Aegon gevraagd hierin een actieve rol als klankbord te vervullen. Aegon denkt dat de compensatie enkele tientallen miljoenen euro’s zal gaan kosten.

Reageer op dit artikel