nieuws

Dijsselbloem: geen boeterente bij gebruik schenkingsvrijstelling

Financiële planning

Dijsselbloem: geen boeterente bij gebruik schenkingsvrijstelling

Minister Dijsselbloem vindt dat banken geen boeterente moeten rekenen als hypotheekklanten hun lening (deels) aflossen met gebruikmaking van de fiscale vrijstelling van schenkingen tot € 100.000. SNS liet vorige week weten de boeterente in die situaties te laten vervallen; ABN Amro denkt er nog over na.

Dijsselbloem antwoordt dat op Kamervragen over het berekenen van boeterente bij vervroegd aflossen van de hypotheek. "Naar ik heb begrepen willen ook andere banken kijken naar mogelijkheden om de boeterentes te laten vervallen, indien gebruik wordt gemaakt van deze tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling", aldus de minister.
Hij vindt overigens dat het berekenen van boeterente extra aflossen over het algemeen "niet in belangrijke mate in de weg staat". "De aflossingsgrenzen waarbinnen boetevrij mag worden afgelost stellen immers een beperking aan het bedrag dat binnen een jaar extra mag worden afgelost, niet wat over de gehele looptijd van de lening mag worden afgelost. Dus – uitgaande van het minimum van 10% dat is vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financiering – kan bijvoorbeeld na drie jaar minimaal 30% van het aanvangsbedrag van de hypotheek worden afgelost. Als dit wordt afgezet tegen een gemiddelde woningwaardedaling van 20% ziet het kabinet voor deze gevallen geen belemmering in de gehanteerde grenzen waarbinnen boetevrij kan worden afgelost om binnen een afzienbare termijn het schuldniveau terug te brengen onder de woningwaarde."

Reageer op dit artikel