nieuws

Levenmarkt profiteert niet van overgangsregeling Blok

Financiële planning

In de eerste helft van dit jaar hebben levensverzekeraars voor € 1.296 (1.763) mln aan premies uit nieuwe individuele polissen ontvangen. Dat is 26% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal nieuw gesloten polissen is eveneens met een kwart afgenomen tot 237.800 (316.600), zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Levenmarkt profiteert niet van overgangsregeling Blok

De verkoop van individuele levensverzekeringen is al jaren aan het dalen. Vorig jaar leverde de productie 22% in ten opzichte van 2011; die lijn is in de eerste zes maanden van 2013 voortgezet. De mogelijkheid om tot 1 april nog met behoud van hypotheekrenteaftrek een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een (bank)spaarhypotheek heeft geen extra impuls opgelerd voor de levenproductie. Het aantal nieuw gesloten hypotheekgerelateerde levensverzekeringen is zelfs sterk afgenomen: er zijn 17.400 (26.300) nieuwe hypotheekpolissen gesloten, 33% minder dan in het eerste halfjaar van 2012. De daarmee gemoeide premie is wel licht toegenomen, tot € 92 (89) mln. Eerder meldde het Verbond van Verzekeraars dat in de eerste drie maanden 5.000 klanten een aflossingsvrije lening hebben omgezet in een hypotheek met Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) danwel de KEW hebben verhoogd.
DIL in mineur
De verkoop van direct ingaande lijfrentepolissen levert opnieuw fors in: het eerste halfjaar is nog goed voor  € 669 (1.014) mln aan DIL-premies, liefst 35% minder dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe contracten in deze categorie daalt met hetzelfde percentage: 13.300 tegen nog 20.600 in de eerste helft van 2012. Een klein lichtpuntje vormen de beleggingspolissen: daarin is voor het eerst in jaren meer premie ingelegd. De productie stijgt in het eerste halfjaar tot € 142 (121) mln, al is dat wel uit minder nieuwe contracten: 7.900 (8.700).
Onzekerheid
De teruglopende omzet is een van de redenen waarom levensverzekeraars steeds meer pas op de plaats maken, constateert KPMG. De belangrijkste factor is echter de onzekerheid over de toekomstige solvabiliteitseisen, aldus het consultancybedrijf. Bovendien loopt het rendement op de zogeheten ‘closed book’-portefeuilles met bestaande levenpolissen terug. "Dat betekent dat deze verzekeraars op termijn met een kostenprobleem worden geconfronteerd, waardoor zij zich genoodzaakt voelen om extra geld achter de hand te houden. De kans bestaat overigens dat de bestaande portefeuilles eerder teruglopen dan voorzien. Mocht het kabinet besluiten dat het ‘bekneld vermogen’ van Nederlanders ingezet mag worden om bijvoorbeeld de hypotheekschuld af te lossen, dan betekent dit dat portefeuilles nog eerder zullen teruglopen.”
Verkopen
Verzekeraars kunnen volgens KPMG moeilijk op het verkopen van hun groeiende ‘closed books’ heen. "­De kracht van een levensverzekeraar ligt historisch gezien niet primair in het effectief en efficiënt beheren van bestaande polissen, maar in het dragen en managen van verzekeringsrisico’s en het verkopen van nieuwe polissen. ­De verzekeraars doen er dan ook goed aan om de verkoop van deze levenportefeuilles serieus te overwegen om meer financiële ruimte te creëren. Er zijn voldoende partijen in de markt die zich juist richten op het beheren van dergelijke portefeuilles. Zij kunnen dit soort portefeuilles vaak efficiënter afwikkelen, hetgeen ook in het belang van de polishouder is. Bovendien kunnen zij meerdere ‘closed books’ samenvoegen om schaalvoordelen te behalen. Dit biedt verzekeraars weer de mogelijkheid zich te richten op activiteiten die de klanten van haar verwachten: het ontwikkelen van nieuwe producten en het verschaffen van zekerheid in economisch onzekere tijden.”

Reageer op dit artikel