nieuws

Kifid: ‘Zes ton hypotheek bij minimuminkomen niet uit te leggen’

Financiële planning

Een hypotheek van € 600.000 verstrekken aan een consument met een minimuminkomen is niet uit te leggen, zo laat klachteninstituut Kifid weten naar aanleiding van het tv-programma Hollandse Zaken. Dat ging donderdagavond in op de zelfmoord van een Rabobank-klant die in financiële problemen terechtkwam. Hollandse Zaken stelt dat Kifid de hypotheekverstrekking verantwoord achtte, maar Kifid zegt dat die in deze kwestie niet aan de Ombudsman is voorgelegd.

Kifid: ‘Zes ton hypotheek bij minimuminkomen niet uit te leggen’

Hollandse Zaken citeerde in de uitzending de advocaat van de nabestaanden. Die krijgen een schadevergoeding van de bank; dat bedrag is bedoeld als compensatie voor het geldelijk verlies dat is geleden doordat de Rabobank tot executieveiling is overgegaan. Volgens het klachteninstituut is onverantwoorde hypotheekverstrekking geen onderwerp van gesprek geweest. "In deze zaak is aan Kifid geen klacht voorgelegd over de kredietverlening. Het gaat in dit dossier niet om een ‘normale’ klacht. De nabestaanden van de man en de Rabobank en hun advocaten hebben een gezamenlijk mediationverzoek aan de Ombudsman gedaan om hun geschil te kunnen oplossen. Zij hebben zijn mening tijdens de zitting voor elkaar bindend verklaard", laat woordvoerder Thom Hoedemakers weten. "Onderwerp van hun verzoek was niet de kredietverlening, maar het ontstane verlies door de gedwongen verkoop van de woning door de bank. De Omdudsman heeftzich desgevraagd op het standpunt gesteld dat de bank te snel tot veiling is overgegaan. Daarom heeft hij een compensatie toegewezen. De vraag of de hypotheekverstrekking destijds verantwoord was, is door beide partijen niet aan hem voorgelegd. De Ombudsman heeft hierover dan ook geen standpunt ingenomen."
 

Reageer op dit artikel