nieuws

Kabinet wil levensverzekeringen inzetten om hypotheek af te lossen

Financiële planning

In het FD van vandaag een verhaal over een initiatief van PvdA-leider Samsom om Nederlanders de mogelijkheid te geven hun levensverzekering vervroegd op te nemen, zodat ze hun hypotheek kunnen aflossen.

Kabinet wil levensverzekeringen inzetten om hypotheek af te lossen

Het FD put uit plannen die pas op Prinsjesdag naar voren zouden komen. Als mensen met de vervroegde opname van hun levensverzekering hun hypotheek aflossen, hoeven ze geen belasting over het gespaarde kapitaal en het behaalde rendement te betalen.
Aan te jagen
Die plannen, waar het kabinet momenteel aan werkt, zijn bedoeld om de economie aan te jagen. Ze zijn bijvoorbeeld gunstig voor mensen die minder rendement behalen op hun levensverzekering dan ze aan rente over hun hypotheek betalen.
Een dergelijke aflossing van schulden is voordelig voor de schatkist (de hypotheekrenteaftrek daalt) én de bank (ruimte voor nieuwe kredieten). De Nederlandsche Bank schat dat er tussen de € 30 mrd en € 45 mrd in deze kapitaalverzekeringen is opgeslagen.
Prinsjesdag
Het FD medlt dat veel fiscalisten denken dat het kabinet de maatregel al op Prinsjesdag gaat voorstellen.
De PvdA hoopt dat het vrijmaken van vermogen de consumentenbestedingen een impuls kan geven. Dat moet voorkomen dat er na het pakket van € 6 mrd tot € 8 mrd voor 2014 nog meer bezuinigd moet worden. De gunstige ervaringen bij de levensloopregeling, die dit jaar met een fiscale korting mocht worden opgenomen, heeft de PvdA op dit spoor gezet.
Vermogen
Bij kapitaalverzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek, kan het opgepotte vermogen inclusief rente redelijk eenvoudig en snel vrij worden gemaakt, stellen fiscalisten. Bij andere spaarpotjes, zoals lijfrentes, ligt dat moeilijker. De kapitaal- of levensverzekeringen kunnen nu ook al voortijdig worden afgekocht, maar dan moet er belasting worden betaald. Pas na vijftien jaar kan dat belastingvrij, tot € 35.000, en na twintig jaar tot € 155.000 per belastingplichtige, dus in veel gevallen tot ruim drie ton per gezin.
Het hele FD-verhaal staat hier.

Reageer op dit artikel