nieuws

‘Gratis hersteladvies vertraagt afhandeling woekerpolissen’

Financiële planning

Stichting Odin heeft de AFM in een brief gevraagd om af te stappen van het idee dat intermediairs gratis hersteladvies moeten geven aan klanten met een beleggingsverzekering. "Het opleggen van kosteloos hersteladvies door de AFM legt een sterke rem op hersteladviezen door intermediairs."

‘Gratis hersteladvies vertraagt afhandeling woekerpolissen’

Aan de hand van het feitenonderzoek van de AFM uit 2008 heeft Odin becijferd dat er bij de in het verleden gesloten beleggingspolissen "aantoonbaar sprake van een passende beloning" was. Gemiddeld wordt jaarlijks € 27,50 per polis ontvangen, zo schrijft voorzitter René Graafsma in zijn brief. "Het is dus de vraag waarin de rechtvaardiging wordt gevonden om anno 2013, in een totaal gewijzigde markt, een kosteloos hersteladvies te promoten." Kantoren moeten gemiddeld bijna € 300.000 afschrijven op gratis hersteladvies, aldus Graafsma. "Daaraan vasthouden betekent dat u vooral de kleine en middelgrote gespecialiseerde en lokale advieskantoren massaal tot faillissement brengt."
Afkoopkosten
Verzekeraars zijn primair verantwoordelijk voor de misstanden bij beleggingsverzekeringen, vindt Odin, terwijl zij het afgesproken flankerend beleid in de praktijk niet navolgen. "Vanaf 1 juni 2014 gaat partijen als Nationale-Nederlanden en Reaal weer kosten in rekening brengen bij de afkoop van woekerpolissen", weet Graafsma. Meewerken aan het omzetten van producten zou bovendien vaak achterwege blijven.
Reaal
Reaal geeft inmiddels invulling aan het flankerend beleid door verzekerden van wie het saldo op de beleggingspolis tot nul is gereduceerd, te informeren over het beëindigen van de verzekering. Daarbij wordt hun aangeraden contact op te nemen met een adviseur. De komende tijd zullen bovendien klanten proactief worden gewezen op het risico dat de polis ‘leegloopt’.
Lees hier de brief van Odin aan de AFM

Reageer op dit artikel