nieuws

Senior wil gezinswoning best verlaten

Financiële planning

Ouderenorganisatie ANBO wil een actieplan ouderenhuisvesting. Er is een groot tekort aan seniorenwoningen. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat senioren bereid zijn om de gezinswoning in te ruilen voor een woning die beter past bij hun levensfase.

Senior wil gezinswoning best verlaten

Een woning is niet langer ‘voor altijd’, maar moet geschikt zijn voor de levensfase, aldus bijna 75 procent van de ANBO-leden in onderzoek onder ruim 1.700 respondenten. Goed nieuws, zegt Liane den Haan, directeur van de ouderenorganisatie, omdat hiermee de “verrassende bereidheid” wordt uitgesproken om de gezinswoning te verlaten voor een woning die is afgestemd op de behoeften van senioren. “Tegelijkertijd doemen problemen op, omdat er een groot tekort is aan die broodnodige seniorenwoningen en woningen die aangepast zijn aan mensen en hun beperkingen. Door het beperken van de toegang tot instellingszorg, blijven mensen langer zelfstandig wonen. Ondersteuning, zorg en hulp moeten thuis of in de buurt geleverd worden. Nu is er een tekort van 84.000 geschikte woningen, waarvan de helft ook geschikt zou moeten zijn voor zorg op afroep. Minister Blok, minister van Wonen, vindt een actieplan ouderenhuisvesting niet nodig? Daar moeten we nog maar eens over praten”, zo zegt Den Haan.

Senioren
ANBO onderzocht de behoeften van senioren bij de steeds verder toenemende scheiding van wonen en zorg, nu mensen met een lichte zorgvraag – uitgedrukt in zogeheten zorgzwaartepakketten – geen toegang meer krijgen tot een zorginstelling. Van alle zelfstandig wonende senioren wil 87 procent ook zelfstandig blijven wonen als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. Het huidige huis is in slechts de helft van de gevallen geschikt om bijvoorbeeld de partner te verzorgen. Iets wat mensen ook in eerdere onderzoeken aangeven te willen doen. Negentig procent van de respondenten zou verhuizen om de zorgbehoevende partner in staat te stellen thuis te kunnen blijven wonen.

Reageer op dit artikel