nieuws

Overgangsregeling hypotheken leidt tot 125.000 aanvragen

Financiële planning

Zeker 125.000 consumenten hebben in het eerste kwartaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om alsnog een fiscaal begunstigde kapitaalverzekering (KEW), spaarrekening (SEW) of beleggingsrekening (BEW) te sluiten voor de eigen hypotheek. Dat meldt minister Blok (Wonen) aan de Tweede Kamer. Zo’n 45.000 klanten hebben een bancair product gesloten en zeker 80.000 mensen hebben een KEW aan de hypotheek gekoppeld.

Overgangsregeling hypotheken leidt tot 125.000 aanvragen

Sinds 1 januari kunnen als gevolg van de nieuwe hypotheekregels (alleen renteaftrek bij annuïtaire of lineaire aflossing) geen nieuwe KEW, SEW of BEW meer worden gesloten. Begin dit jaar heeft Financiën echter een overgangstermijn tot 1 april ingesteld: wie voor die datum een aanvraag tot het sluiten of verhogen van zo’n product heeft gedaan, valt alsnog onder de oude regels. Voorwaarde is wel dat de aanvraag voor eind dit jaar is afgehandeld.
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken hebben 45.000 klanten van de mogelijkheid gebruik gemaakt; in de eerste drie maanden van vorig jaar waren er nog 20.000 bankspaar- of beleggingsproducten gesloten ten behoeve van de aflossing van de hypotheek. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat zeker 80.000 klanten gebruik hebben gemaakt van het overgangsrecht. Er zijn 75.000 verzoeken ingediend om een box 3-kapitaalverzekering om te zetten in een KEW; ruim 5.000 klanten hebben hun aflossingsvrije lening omgezet in een lening met KEW of hun bestaande KEW verhoogd.
“Naar mijn mening tonen deze aantallen aan dat de overgangstermijn voor het omzetten van hypotheken heeft voorzien in een behoefte van consumenten en zinvol is geweest”, aldus Blok.

Reageer op dit artikel