nieuws

Koersplan-uitspraak Hoge Raad ‘baanbrekend’

Financiële planning

Verzekeringsadvocaat Robin van Beem vindt de uitspraak die de Hoge Raad vrijdag heeft gedaan in de rechtszaak tussen de stichting Koersplandewegkwijt en Aegon baanbrekend. Behalve dat nu is bevestigd dat de 30.000 betrokken Koersplan-klanten zijn misleid, is ook definitief bepaald dat de premie voor de overlijdensrisicodekking moet worden gemaximeerd volgens de aanbeveling van Ombudsman Wabeke uit 2008.

Koersplan-uitspraak Hoge Raad ‘baanbrekend’

Koersplandewegkwijt startte in 2005 namens zo’n 19.000 klanten een collectieve rechtszaak tegen Aegon. De stichting stelde dat de deelnemers aan de spaarkasovereenkomst tussen 1989 en 1998 niet hebben ingestemd met het betalen van een overlijdensrisicopremie en dat de informatie die klanten ontvingen onvolledig en misleidend was.

Oordeel rechtbank en gerechtshof
In 2009 oordeelde de rechtbank Utrecht dat Aegon bij het Spaarbeleg-product voor de overlijdensrisicodekking te veel premie in rekening had gebracht bij contracten die vanaf 1991 zijn gesloten; het gerechtshof nam dat oordeel in 2011 over en verklaarde het bovendien ook van toepassing op Koersplannen uit 1989 en 1990. De premie had niet hoger mogen zijn dan de premie voor een vergelijkbaar risico bij een losse risicopolis. Daartoe stelde Koersplandewegkwijt als voorbeeld een percentage van 1,66%, terwijl bij het Koersplan 11,19% is berekend. Omdat Aegon daartegen onvoldoende bezwaar maakte en te weinig inzicht gaf in de premieberekening, stelde het hof – net als eerder de rechtbank – dat de risicopremie moet worden herberekend en moet worden vastgesteld op 1,66/11,19 (ongeveer 15%) van de werkelijk betaalde premie.

Daarnaast oordeelde het hof “dat Aegon zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding door bij de maatmanberekeningen te verzwijgen dat de in te houden overlijdensrisicopremie substantieel hoger kon zijn dan de premie waarvan bij de maatmanberekening is uitgegaan, alsmede te verzwijgen dat dit van invloed was op de hoogte van het te behalen rendement”.

De Hoge Raad
In cassatie heeft de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof bevestigd. Aegon moet nu voor de inmiddels 30.000 bij de stichting aangesloten klanten de risicopremie gaan herberekenen en met terugwerkende kracht ten goede laten komen aan de beleggingen. Aegon gaat ook kijken of er voor andere klanten nog compensatie moet volgen. In totaal zijn er zo’n 600.000 Koersplannen verkocht.
Baanbrekend
Van Beem vindt het baanbrekend dat de risicopremie nu definitief fors moet worden bijgesteld. “Want Aegon had gesteld dat de marge op de ORV was verdisconteerd in de marge op het gehele product. En dat als zij moet aansluiten bij de prijs van een losse ORV, zij gedwongen wordt om onder kostprijs aan te bieden. Maar dit oordeel van de Hoge Raad komt blijkens het arrest met name omdat Aegon bij het hof de stellingen over wat een redelijke premie dan wel had moeten zijn, onvoldoende heeft onderbouwd. En bij de Hoge Raad is er geen mogelijkheid voor het aanvoeren van nieuwe gronden of feiten. De Hoge Raad laat daarom ook dat oordeel van het hof in stand.”
Aegon ziet zelf in dat het oordeel over de premie een gevolg is van de eigen processtrategie: “Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest.”

Reageer op dit artikel