nieuws

ING: ‘Zoals elk bedrijf hebben we een winstmarge nodig’

Financiële planning

Volgens de Vereniging Eigen Huis geven banken minder dan de helft van de rentedaling door aan de consument. ING wijst er in een reactie op “dat zoals elk bedrijf ook ING een winstmarge nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering, voor nu en in de toekomst. Die winstmarge reflecteert de marktomstandigheden.”

ING: ‘Zoals elk bedrijf hebben we een winstmarge nodig’

ING wijst er op dat de rente voor een hypotheek met NHG-garantie met een rentevaste periode van 10 jaar bij ING op dit moment 4,35 % is. “De rente die de afgelopen maanden is gehanteerd is niet meer zo laag geweest sinds 6 maart 2006.”
De hoogte van de hypotheekrente hangt van een aantal zaken af, doceert ING. “Bijvoorbeeld of de klant de rente voor een bepaalde tijd vastzet of een variabele rente kiest. Verder is de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning van belang. Maar ook de rente die wij als bank moeten betalen en de kosten die we moeten maken spelen mee. De rente op de kapitaalmarkt is lager dan de rente die klanten moeten betalen omdat een bank ook kosten maakt. Denk daarbij aan de operationele kosten (zoals kantoren, administratie en verslaglegging) en de risicokosten. Er zijn namelijk altijd klanten die de hypotheekrente niet kunnen betalen en waarbij de opbrengst van de verkoop van het huis niet voldoende is om de hypotheek helemaal af te lossen. De voorzieningen die hiervoor getroffen moeten worden nemen toe, nu meer klanten in betalingsproblemen komen en de woningen bij verkoop minder opbrengen dan voorheen. Ook komt het voor dat een hypotheek eerder wordt afgelost dan verwacht. Deze risico’s neemt ING voor haar rekening. Na aftrek van deze kosten resteert de winstmarge en die is vrij stabiel. ING past de hypotheekrente voortdurend aan op de rente die ING op de kapitaalmarkt moet betalen en de kosten die zij moet maken. Hierdoor is de brutomarge in de loop der tijd min of meer gelijk gebleven.”

Reageer op dit artikel