nieuws

Wakkerpolis start met terugvorderen eerste kosten

Financiële planning

Nationale-Nederlanden heeft van Wakkerpolis de eerste terugvordering ontvangen met betrekking tot ingehouden eerste kosten bij een beleggingsverzekering.

Wakkerpolis start met terugvorderen eerste kosten

Wakkerpolis, een initiatief van Bert Jan Tiesinga (adviesbureau New Flame, voorheen AXA en NN), Maarten Koster en Nico van Koesveld, handelt daarmee conform de tussenuitspraak die de geschillencommissie van Kifid onlangs deed in een klachtenprocedure. Volgens die uitspraak heeft NN de klant onvoldoende geïnformeerd over het inhouden van eerste kosten en moeten die kosten daarom worden terugbetaald. De geschillencommissie heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan; NN heeft tot begin juli om op enkele openstaande vragen te antwoorden.
Desondanks heeft Wakkerpolis alvast een vordering neergelegd bij NN. “Het gaat hier om een polis waarbij volgens eigen opgave van de verzekeraar € 14.400 aan eerste kosten in rekening is gebracht en in lijn met de uitspraak van de Geschillencommissie van 13 mei 2013 is dat onrechtmatig. Nationale-Nederlanden heeft de ontvangst van de klacht en schadevordering bevestigd en heeft vandaag schriftelijk aangegeven in de week van 8 juli inhoudelijk te zullen reageren.”
Wakkerpolis is benieuwd naar de reactie, maar verwacht dat de maatschappij de vordering zal afwijzen. “Het zou ook kunnen dat Nationale-Nederlanden opnieuw een schikkingsvoorstel doet, zoals ze dat reeds eerder bij Huub de Haan (€ 9.500) en enkele andere klanten van New Flame deed.”
Voor de Haan wordt ook een Kifid-procedure gestart. “We voeren de druk op Nationale-Nederlanden dus stap voor stap op. Wakkerpolis gaat deze week ook de NN-directie, de Ombudsman en de voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid aanschrijven met de vraag hoe zij een te verwachten grote stroom klachten en schadevorderingen vanuit Wakkerpolis denken te gaan managen.”

Reageer op dit artikel