nieuws

FFP scherpt vakbekwaamheidseisen aan

Financiële planning

De Federatie Financieel Planners (FFP) werkt aan nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarin zullen voortaan ‘life events’ centraal staan. De nieuwe opleidingen staan gepland voor komend najaar; vanaf januari volgend jaar kan het vernieuwde examentraject worden afgelegd.

FFP scherpt vakbekwaamheidseisen aan

De structuur van het nieuwe model is geënt op het adviesproces van de gecertificeerd financieel planner. Daarin komen niet alleen kennisvereisten, maar ook ook competenties en vaardigheden aan de orde. De opleiding concentreert zich op negen ‘life events’, zoals overlijden, stoppen met werken en kinderen. “In de optiek van de FFP sluit deze indeling in life events beter aan als uitgangspunt voor de advisering aan de consument dan de productma­tige opbouw van het huidige en het nieuwe Wft-bouwwerk.” FFP-leden kunnen zich op termijn ook gaan spe­ciali­seren in domeinen als scheidingsplanning, estate planning of vermogensplanning.
Opleiding en examen lopen in de nieuwe opzet parallel; het FFP-examen wordt voortaan gesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie bestaat uit drie opeenvolgende mul­tiplechoicetoetsen. Het praktijkexamen omvat twee onderdelen: het uitwerken van een casus en een mondeling examen.
Het PE-traject gaat ook veranderen. Nieuw is dat de leden eenmaal per twee jaar een integrale casus aangereikt krijgen om uit te werken. Op basis van een aselecte steekproef wordt een gedeelte van de leden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om de casus toe te lichten. Vanaf medio 2015 treedt de nieuwe PE-systematiek in werking.
Lees meer over de nieuwe FFP-eisen in de AMplus-special Financiële planning

Reageer op dit artikel