nieuws

Brengt de Hoge Raad verandering in het woekerpolisdossier?

Financiële planning

De Hoge Raad doet aanstaande vrijdag naar verwachting uitspraak in de collectieve rechtszaak die de stichting Koersplandewegkwijt heeft aangespannen tegen Aegon. De advocaat-generaal heeft al een advies gegeven: de vraag of Koersplan-deelnemers zijn misleid, moet opnieuw door het gerechtshof worden beoordeeld en risicopremies zullen in veel gevallen fors moeten worden verlaagd. AM vroeg aan woekerpolisexpert René Gaafsma wat hij verwacht van de uitspraak en de impact ervan op het woekerpolisdossier.

Brengt de Hoge Raad verandering in het woekerpolisdossier?

Verwacht je dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal overnemen?
Ja. Nota bene: dat advies wordt vaak verkeerd begrepen. Het advies houdt in: het vernietigen van de uitspraak van het hof en terugverwijzing naar het hof.
Zal de uitspraak ervoor zorgen dat verzekeraars hun compensatieregelingen voor beleggingspolissen gaan aanpassen?
Nee.
Zal de uitspraak het einde van de woekerpolisaffaire inluiden of begint het hiermee pas goed?
Geen van beide. De uitspraak zal wel een stimulans zijn om niet op te geven, maar let op: Koersplandewegkwijt heeft nog minstens een jaar de handen meer dan vol om de compensatie voor te hoge risicopremies voor alle individuele deelnemers te verzilveren.
De vraag is hoe de branche tot een snelle en bevredigende oplossing van de woekerpolisaffaire kan komen. Wat is jouw advies aan verzekeraars?
De ‘Graafsma-methode’: productgebreken vanaf ingangsdatum elimineren en poliswaarde dienovereenkomstig herstellen en/of – bij nog een substantiële looptijd voor de boeg – het gestand doen van het oorspronkelijke doelkapitaal op einddatum bij gelijkblijvende inleg door te switchen naar een goedkoper en veiliger product voor vermogensvorming, waarbij de overlijdensrisicodekking altijd is losgekoppeld.
En aan adviseurs?
Zorg dat al je klanten binnen drie maanden een integraal ontwoekeradvies krijgen. Met integraal bedoel ik ontwoekeren naar verleden en toekomst.

Reageer op dit artikel