nieuws

Legal & General kent goed 2012

Financiële planning

Legal & General heeft een financieel sterk 2012 achter de rug. De omzet en winst steeg. Ook de solvabiliteit steeg naar 248%.

Legal & General kent goed 2012

Legal & General behaalde over 2012 een positief resultaat na belasting van 69 miljoen euro. Alle beursgenoteerde bedrijven zijn sinds 2005 verplicht hun jaarverslag te presenteren, conform de International Financial Reporting Standards, IFRS. Onder de normen van de IFRS is de verlies en winstrekening, veel sterker dan voorheen, afhankelijk van renteschommelingen. Geschoond voor deze schommelingen zou de winst 36 miljoen euro na belasting hebben bedragen, zo laat de verzekeraar weten.
Stijging productie
In 2012 steeg de productie van premiebetalende posten naar 16,5 miljoen euro (2011: 6,2 miljoen euro). Het totaal aantal nieuw afgesloten premiebetalende verzekeringen in 2012 bedroeg 31.423 tegenover 6.062 in 2011: dit is een vervijfvoudiging van het aantal polissen.
De productie van koopsommen daalde naar 101 miljoen euro. (2011:109 miljoen euro). De totale productie steeg daarmee in 2012 naar 117,8 miljoen euro (2011: 115,3 miljoen euro).
Solvabiliteit
Op grond van de uitstaande verplichtingen was Legal & General verplicht een solvabiliteit te hebben van 83 miljoen euro. De werkelijk aanwezige solvabiliteit was echter veel hoger en bedroeg 205 miljoen euro, oftewel 248 % van de verplicht vereiste solvabiliteit. In 2011 bedroeg de solvabiliteit van Legal & General 215 %.
Groei aantal medewerkers
Het aantal medewerkers herrekend op fulltime basis en inclusief tijdelijke inhuurkrachten steeg naar 194 ( 2011: 175).
Dividend
Over 2012 heeft Legal & General aan haar aandeelhouder, Legal & General Group Plc, een dividend uitgekeerd van 15 miljoen euro. Legal & General Group Plc bereikte wereldwijd, op basis van premie-inkomsten, in annual premium equivalent (ape), een omzet van 2.6 miljard euro en een exploitatiewinst voor belasting, volgens IFRS van 1,3 miljard euro.
Rust en vertrouwen nu essentieel
“De economische crisis in combinatie met een politieke instabiliteit en een snel oplopende werkloosheid, hebben geleid tot een historisch laag niveau van consumentenvertrouwen. In een dergelijk klimaat kost het de financieel dienstverlener extra moeite om de transitie van provisie naar directe beloning met succes te laten plaatsvinden,” aldus  Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General.
“Ik zie aan de ene kant een minister president die gepassioneerd de samenleving oproept om meer vertrouwen te hebben en investeringen niet langer uit te stellen. Tegelijkertijd zie ik diezelfde overheid en een toezichthouder die op deze sector de ene maatregel op de andere stapelt zonder de sector de rust te gunnen om de voorgaande maatregelen goed in te voeren. Wanneer we het van belang vinden dat de consument kan beschikken over een laagdrempelige mogelijkheid om persoonlijk financieel advies in te winnen, moeten we met elkaar zorgen dat ook het kleinschalige intermediair de gelegenheid krijgt om alle veranderingen binnen de eigen onderneming door te voeren. Nederland wordt juist gekenmerkt door een fijnmazig netwerk van vaak kleinschalige ondernemingen, die financieel advies geven. Ook deze kleine ondernemers in onze sector hebben het recht om te overleven in deze moeilijke tijd. Legal & General heeft door de jaren heen initiatieven genomen gericht op het versterken van het intermediaire distributiekanaal. Daar zullen we ook in 2013 mee doorgaan,” aldus Arno Dolders.
 

Reageer op dit artikel