nieuws

Consumentenbond brengt discussie op gang over kosten uitvaartpolissen

Financiële planning

De Consumentenbond is kritisch over de kosten van uitvaartverzekeringen. Die zouden niet duidelijk zijn en bovendien zouden klanten soms kosten dubbel betalen, waarmee verzekeraars de wet overtreden. Volgens het Verbond van Verzekeraars trekt de bond echter overhaaste conclusies en wordt nog steeds met de AFM overlegd hoe met bestaande complexe verzekeringen moet worden omgegaan.

Consumentenbond brengt discussie op gang over kosten uitvaartpolissen

De Consumentenbond concludeert in de Geldgids dat de kosten van uitvaartpolissen “totaal onduidelijk” zijn. “Sommige verzekeraars overtreden zelfs de regels die gelden sinds het provisieverbod van 1 januari 2013.” De bond heeft dat gemeld bij de AFM. Zo zouden sommige verzekeraars klanten een rekening sturen voor advies, terwijl zij de polis voor 1 januari hebben gesloten. “Zij laten hun klanten dubbel betalen”, aldus de bond. “Wat ook niet mag en wel gebeurt: bij nieuwe polissen een alles-in-eenprijs berekenen voor distributie- en advieskosten.”
De tarieven voor een advies verschillen sterk bij verzekeraars, zo constateert de Consumentenbond. De kosten voor een telefonisch advies lopen uiteen van € 120 bij Yarden tot € 10 bij GUV.
Het Verbond stelt echter: “Klanten dubbel laten betalen kan niet. Eind vorig jaar liet de AFM weten dat verzekeraars in eerste instantie zelf moeten nagaan of werkzaamheden nog onder de oude polis vallen, of dusdanig zijn dat sprake is van een nieuwe overeenkomst. In dat laatste geval moeten advies- en distributiekosten in rekening worden gebracht.” Welke werkwijze precies moet worden gehanteerd, is onderwerp van gesprek met de toezichthouder, aldus het Verbond. Advies- en distributiekosten worden gecontroleerd door een externe accountant, voegt de koepelorganisatie daaraan toe. “Wij begrijpen dat de Consumentenbond een signalerende rol wil vervullen, maar willen waken voor het trekken van overhaaste conclusies. Het Verbond kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de Consumentenbond op basis van verkeerde uitgangspunten onjuiste conclusies trekt. De Consumentenbond laat de nadrukkelijke rol die de wetgever aan de controlerende accountant heeft toebedeeld bovendien buiten beschouwing.”
 
 

Reageer op dit artikel