nieuws

Afab moet provisie over koopsom-risicopolissen terugbetalen

Financiële planning

De geschillencommissie van Kifid heeft in twee klachtzaken geoordeeld dat Afab overlijdensrisicoverzekeringen heeft geadviseerd “met de vooropgezette bedoeling om de daaraan verbonden provisies op te strijken”. Het kredietbedrijf moet daarom de ontvangen provisies terugbetalen aan de betreffende klanten.

Afab moet provisie over koopsom-risicopolissen terugbetalen

In beide gevallen gaat het om een risicopolis tegen koopsom, die werd geadviseerd aan klanten die in 2008 en 2009 een doorlopend krediet sloten van respectievelijk € 50.000 en € 49.849. De koopsommen bedroegen € 6.628 respectievelijk € 9.958. “In een van de twee zaken is gebleken dat de kredietverlener liefst 50% van de koopsom als provisie incasseerde.”
Een financieel dienstverlener moet ervoor zorgen dat het verstrekte advies past bij de persoonlijke omstandigheden en doelstellingen van zijn cliënt, zo stelt Kifid met verwijzing naar artikel 7.401 van het burgerlijk wetboek. “De commissie kwam tot de slotsom dat Afab in deze kwestie op geen enkele wijze duidelijk heeft kunnen maken wat de grondslag van het door haar gegeven advies is. De commissie begrijpt evenmin waarmee het belang van de klant gediend is.” De commissie concludeert daarom dat het is advies verstrekt “met het uitsluitend oogmerk om de daaraan verbonden provisie te kunnen incasseren”.
In beide gevallen moet Afab 50% van de koopsom terugbetalen.
Lees hier en hier de beide uitspraken.
 

Reageer op dit artikel