nieuws

Adviseur moet provisie op beleggingshypotheek terugbetalen

Financiële planning

De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een tussenpersoon de ontvangen provisie voor een beleggingshypotheek moet terugbetalen aan de klant. Hij heeft volgens Kifid niet voldaan aan zijn informatieverplichtingen; de betreffende bank moet bij het aflopen van de beleggingspolis minimaal 25% van de hypotheeksom aan de klant uitkeren.

Adviseur moet provisie op beleggingshypotheek terugbetalen

“Iedere betrokken partij – dienstverlener en consument – heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de goede totstandkoming van een beleggingshypotheek”, aldus de commissie in de uitspraak over de wijze waarop een bankverzekeraar en een tussenpersoon begin 1999 een echtpaar hebben geïnformeerd en geadviseerd over een met een hypotheek verbonden beleggingsverzekering met overlijdensrisicodekking. Het oordeel is verdeeld over twee uitspraken.
Mede door het zogeheten hefboomeffect is het risico groot dat de waarde van de beleggingsverzekering bij afloop niet genoeg is voor de aflossing van de hypotheek. “De bank had daarvoor vooraf  moeten waarschuwen. Verder rustte op de bank, mede gezien haar nauwe concernrelatie met de verzekeraar, de taak om erop toe te zien dat de voorschriften voor informatieverstrekking aan consumenten waren nageleefd. Daarbij ging het met name om tekstblokken en rekenvoorbeelden voorafgaande aan of uiterlijk bij het tot stand komen van deze verzekering.”
De klagers hadden zelf echter kunnen weten wat de risico’s waren van beleggen in aandelen, aldus de geschillencommissie. “Bovendien hebben consumenten geen actie tot verliesbeperking ondernomen toen uit de aan hen verstrekte jaaroverzichten bleek dat de ontwikkeling van de waarde van hun beleggingsverzekering achterbleef bij de bij het totstandkomen van de verzekering gegeven prognose.” Wel is de adviseur tekortgeschoten in zijn informatieplicht, vindt de commissie. Daarom moet de provisie van € 3.267 worden terugbetaald; de verantwoordelijkheid voor de voorlichting over het hefboomeffect legt de commissie  bij de aanbieder van het product. Die moet 25% van de hypotheeksom (€ 40.840) uitkeren aan het einde van de looptijd van de verzekering.
Tros-programma Radar besteedde maandag opnieuw aandacht aan het woekerpolisdossier en stipte onder meer aan dat chronisch zieken moeilijk van hun polis af kunnen. Bovendien meldt de site ftm.nl dat Kifid in een tussenuitspraak heeft geoordeeld dat Nationale-Nederlanden ten onrechte  kosten heeft ingehouden op een beleggingspolis en dat die kosten en het gederfde rendement moeten worden terugbetaald aan de klant. Dat zou, toegepast op alle door NN verkochte beleggingspolissen, tot een miljardenclaim kunnen leiden.
 

Reageer op dit artikel