nieuws

‘Verzekeraars op goede weg met beleggingspolissen’

Financiële planning

Volgens een evaluatierapport van Deloitte hebben verzekeraars het afgelopen jaar het beleid ten aanzien van klanten met een beleggingsverzekering verbeterd. De meeste hebben een ‘serieuze kostenverlaging’ doorgevoerd voor hun klanten en de vereiste informatie over kostencompensatie nagenoeg afgerond. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Verzekeraars op goede weg met beleggingspolissen’

“Op basis van de rapportage kan in algemene zin worden geconcludeerd dat verzekeraars in het afgelopen jaar positieve stappen hebben gezet. Hun flankerend beleid is verbeterd”, aldus de minister in zijn brief. “Zo hebben Delta Lloyd, Aegon en Legal & General besloten de compensatie nu te storten in plaats van aan het einde van de looptijd en heeft Achmea de nog bestaande overstapdrempels verwijderd. In de rapportage wordt getoetst of verzekeraars aan de ‘best of class’ voldoen. Hoewel op veel punten wel wordt voldaan, voldoen nog steeds niet alle verzekeraars volledig aan de ‘best of class’. Vooral bij een aantal kleinere verzekeraars ontbreken ‘checks and balances’ met betrekking tot de compensatie en onderdelen van het flankerend beleid die daarbij aanhaken. Voor een kleinere verzekeraar is het verklaarbaar dat niet voor uitgebreide onderhandelingen met stichtingen wordt gekozen, maar het is wel van belang dat ook dergelijke verzekeraars zorgen dat de compensatie niet alleen eenzijdig wordt vastgesteld en er voor de klant makkelijk vindbaar en begrijpelijk verantwoording afgelegd wordt over de gemaakte keuzes”, aldus Dijsselbloem.
Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de leden het afgelopen jaar veel werk verzet om het flankerend beleid te implementeren en daarnaast klanten te activeren. Zo zijn onder meer advertenties geplaatst, consumenten aangeschreven, bijeenkomsten georganiseerd en rekentools ter beschikking gesteld. Uit een factsheet van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat van het aantal lopende polissen naar schatting zo’n 60%  wordt omgezet of afgekocht. Het Verbond zal met zijn leden en in overleg met de AFM bekijken of de effectiviteit van het activeringsbeleid nog verder kan worden verbeterd. Daarbij is volgens minister Dijsselbloem ook een belangrijke rol weggelegd voor de adviseurs.

Reageer op dit artikel