nieuws

Provisie beleggingsondernemingen volgend jaar verboden

Financiële planning

Minister Dijsselbloem (Financiën) wil per 1 januari volgend jaar provisie voor beleggingsondernemingen verbieden. De minister had al eerder voor zo’n verbod gepleit op Europees niveau. Dat is echter niet haalbaar; Dijsselbloem wil daarom nu op landelijk niveau een verbod in de wet opnemen.

Provisie beleggingsondernemingen volgend jaar verboden

Een provisieverbod voor beleggingsondernemingen heeft nog niet genoeg steun in de Europese Raad en het Europees Parlement, maar EU-lidstaten mogen wel zelf maatregelen treffen op dat gebied. “Nu een verbod op Europees niveau (op korte termijn) niet haalbaar blijkt, heb ik besloten om – in navolging van het provisieverbod voor financiële dienstverleners dat per 1 januari 2013 van
kracht is geworden – nationaal stappen te zetten om provisies voor beleggingsondernemingen
te verbieden”, schrijft Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Provisie van aanbieders kan ervoor zorgen dat de beleggingsonderneming zich laat leiden door andere belangen dan het klantbelang, aldus de minister. “Alleen het transparant maken van provisies zorgt er niet voor dat deze
ongewenste prikkels verdwijnen. Daarom heb ik besloten om zowel het ontvangen als
verstrekken van alle provisies van en aan derden te verbieden. Ik ga dit doen bij de
beleggingsdiensten (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only
dienstverlening.” Bij de laatste vorm van dienstverlening kan de selectie van fondsen die wordt aangeboden mede bepaald zijn op basis van provisies, licht Dijsselbloem toe. “Daarnaast kan het uitzonderen van één van de genoemde vormen van dienstverlening, zoals execution only, leiden tot een ongewenst waterbedeffect waarbij voor beleggingsondernemingen een prikkel kan ontstaan om klanten richting het bedieningsconcept te sturen waarvoor nog provisies mogen worden ontvangen.”
Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen wordt opgenomen in het Wijzigingsbesluit
financiële markten 2014, dat een dezer dagen ter consultatie zal worden aangeboden.
Overigens zijn marktpartijen al bezig met het omzetten van hun beloningsmodel, liet de AFM eerder weten. “Zo zijn wij met zes banken overeengekomen dat zij geen distributievergoedingen van fondsbeheerders meer ontvangen vanaf 1 januari 2014.”
 

 

Reageer op dit artikel