nieuws

IG&H: tarieven hypotheekadvies sterk onder druk door banken

Financiële planning

Volgens adviesbureau IG&H zijn de tarieven voor hypotheekadvies in het eerste kwartaal licht gedaald. “De verwachting is dat die dalende trend zal doorzetten.” Wel zijn de verschillen in tarieven groot, zowel tussen aanbieders als tussen adviseurs onderling. Bij die laatste groep ziet IG&H een bandbreedte van € 1.250 tot € 4.000 voor een advies.

IG&H: tarieven hypotheekadvies sterk onder druk door banken

Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe producten zijn de kosten van een hypotheekadvies gehalveerd, zegt IG&H, “en de afname zet nog verder door”. Dat komt vooral door de banken: “Omdat banken hun verdiensten vooral uit de producten halen, willen zij de kosten voor advies zo laag mogelijk houden, bijvoorbeeld door consumenten een deel van het werk zelf te laten doen en nieuwe, alternatieve adviesmodellen aan te bieden. Nu al zijn banken, uitgaande van volledig advies, gemiddeld 25% goedkoper dan hypotheekketens en 16% goedkoper dan zelfstandig financieel adviseurs.”
Bij de twee laatste groepen ziet IG&H weinig beweging in de advieskosten: “Voor hypotheekketens en zelfstandig adviseurs is advisering juist een belangrijk onderscheidend element en inkomstenbron: zij hebben hun tarieven niet (ketens) of slechts weinig (intermediair) verlaagd ten opzichte van vorig jaar. De tarieven van ketens en formules liggen dicht bij elkaar, terwijl de tarieven van zelfstandig intermediairs sterk uiteenlopen.”
Adviseurs werken bij voorkeur met een totaaltarief. “Ongeveer een derde van de zelfstandig adviseurs rekent aparte prijzen voor advies en bemiddeling. De meeste adviseurs rekenen lagere kosten als de consument niet tot bemiddeling overgaat. Zelfwerkzaamheid van consumenten wordt beperkt gestimuleerd en ook digitaal en cross-channel advies worden nog mondjesmaat aangeboden. Terwijl eerder onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten graag bereid zijn meer zelf te doen als dat de kosten drukt.” IG&H denkt dat de lage tarieven bij banken ervoor zullen zorgen dat ketens en zelfstandig adviseurs hun tarieven gaan verlagen of hun adviesmodel zullen aanpassen.

Reageer op dit artikel