nieuws

Duur flitskrediet nog steeds te sluiten

Financiële planning

Flitskredieten met torenhoge kosten zijn nog altijd online te sluiten, constateert MoneyView na een vergelijking van kredietproducten. Aanbieders van flitskrediet hanteren volgens het onderzoeks- en adviesbureau kostenpercentages die op jaarbasis kunnen oplopen tot ruim 450% van het geleende bedrag. De kredietvergoeding mag wettelijk gezien maximaal 15% bedragen. Volgens MoneyView onderneemt de AFM actie tegen deze aanbieders.

Duur flitskrediet nog steeds te sluiten

Betaaldag.nl, Saldodipje.nl en Ferratum hanteren het systeem waarbij een derde garantstaat voor de terugbetaling van de lening. Alternatief is een garantieverzekering, die bij deze aanbieders voor een leenbedrag van rond de € 200 met een looptijd van een kleine maand meer dan € 50 kost. “Uiteraard zijn dergelijke woekerpraktijken ongewenst”, aldus MoneyView. “Ferratum en Friendly Finance hebben geen vergunning en zouden sowieso niet mogen opereren op de Nederlandse markt.” Volgens MoneyView bereidt de AFM maatregelen voor.
 
Debet Services rekent met Minilening.nl volgens MoneyView apart advieskosten voor een consumptief krediet, hoewel dat wettelijk niet is toegestaan. Volgens Debet Services zit MoneyView er echter naast: “Wij rekenen advieskosten conform het door onze branchevereniging voorgeschreven uurtarief voor verzekeringsproducten en nimmer voor krediet.” De kosten worden in mindering gebracht bij het uitkeren van het kredietbedrag. “Kredietbemiddelaars vinden het gezien de zorgplicht belangrijk om de cliënt te wijzen op het risico van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid en/of gedwongen werkeloosheid en te adviseren over de mogelijkheden van verzekering tegen deze risico’s. Zij adviseren hierover in het kader van iedere kredietaanvraag en brengen hiervoor een vergoeding in rekening”, zo stelt Minilening.nl in het dienstverleningsdocument. Voor een lening van € 200 betaalt de klant bij Minilening.nl bijvoorbeeld € 38 advieskosten voor een aflopend krediet met een relatief korte looptijd.
 
Debet zegt het van harte toe te juichen dat de AFM optreedt tegen kredietverstrekkers die zich zonder vergunning en stelselmatig schuldig maken aan doelbewuste overkreditering van consumenten. “Wij zijn niet gehoord in het onderzoek door Moneyview, laat staan bekend met de inhoud. Wel hebben wij jaren geleden meegewerkt aan het onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hoe flitskredieten te reguleren.” In algemene zin meldt Debet Services dat “er een praktisch probleem is met toezicht en handhaving door de AFM tegen illegale kredietverstrekkers omdat genoemde marktpartijen voortdurend schuiven met nieuwe (buitenlandse) vennootschappen en internationale constructies”.

 

Vergelijking

Voor een persoonlijke lening ben je volgens MoneyView het goedkoopste uit bij Freo en Ohra (geldgever Santander), terwijl ABN Amro en Rabobank de hoogste score halen op flexibiliteit. Een doorlopend krediet is het meest voordelig bij Freo, MoneYou, Ohra en RibankDirect. De meeste flexibiliteit bieden hier opnieuw ABN Amro en Rabobank met hun al dan niet op huiseigenaren gerichte doorlopende kredieten.
MoneyView vergeleek 38 doorlopende kredieten en 19 persoonlijke leningen. Bij de beoordeling van de flexibiliteit wordt onder meer gekeken naar de vermelding van tarieven op een consumentensite, de aanwezigheid van een standaard overlijdensrisicodekking, de mogelijkheid van vervroegd aflossen (bij een persoonlijk krediet) en de mogelijkheid van internetbankieren (bij doorlopend krediet).

Reageer op dit artikel