nieuws

Tarieven veel lager in nieuw Dela-kostenmodel

Financiële planning

Dela is klaar met het aanpassen van het advieskostenmodel en gaat met ingang van 18 april de advies- en distributiekosten in rekening brengen bij de klant. Nu neemt de coöperatie die kosten nog voor eigen rekening, maar dat model moest op last van de AFM voor 1 mei worden aangepast. In het nieuwe model zijn de kosten fors verlaagd omdat nu de kosten van voorlichting niet worden meegerekend.

Tarieven veel lager in nieuw Dela-kostenmodel

Op de website van Dela zijn nieuwe dienstverleningsdocumenten geplaatst met aangepaste bedragen. De nieuwe werkwijze gaat pas over drie weken in omdat de tarieven nog moeten worden doorgevoerd in de backoffice. “We hebben de kosten van distributie en advies nu apart berekend en het inregelen daarvan vergt enige tijd”, zegt woordvoerder Martin Kersbergen.
De kosten zijn fors naar beneden bijgesteld. Voor het online sluiten van een Dela Coöperatiespaarplan rekent de maatschappij bijvoorbeeld nu nog € 44 distributiekosten (die vervolgens niet hoeven te worden betaald), terwijl dat in april € 4,50 wordt. Voor een uitvaartpolis (UitvaartPlan) of een overlijdensrisicoverzekering (LeefdoorPlan) gaan de distributiekosten bij online sluiten van € 44 naar € 18,50. Wordt advies ingewonnen bij een Dela-adviseur, dan wordt voor een telefonisch gesloten spaarplan € 24 in rekening gebracht (waarvan € 8 distributiekosten). Bij een persoonlijk adviesgesprek bedragen de kosten € 62,50 (waarvan € 12,50 distributiekosten). Bij een via de adviseur gesloten uitvaartverzekering zijn de totale advies- en distributiekosten € 43,50; voor een risicopolis geldt een tarief van € 75,50. Nu is dat voor beide producten € 199.
Er kan ook een breder financieel advies worden afgenomen op het gebied van uitvaart, overlijdensrisico en sparen. Die kosten bedragen – ongeacht of er een product wordt afgenomen – € 68,50. Tijdens de looptijd wordt elke vijf jaar contact opgenomen met de klant om te kijken of de verzekering nog past. Daarvoor worden geen kosten berekend. “Deze beheerkosten zijn verwerkt in de premie.”
De veel lagere kosten worden verklaard doordat in het tarief nu geen rekening is gehouden met de tijd die de adviseur besteedt aan voorlichting over Dela en de producten in het algemeen. “Die kosten hoeven niet in rekening te worden gebracht.”

Reageer op dit artikel