nieuws

Reaal koopt provisie bankspaarproducten af

Financiële planning

Reaal koopt provisie bankspaarproducten af

Reaal gaat de resterende doorlopende provisie op lopende complexe bancaire producten met terugwerkende kracht tot 1 januari afkopen. Daarmee wordt de rente voor de klant verhoogd. De afkoopregeling was eind vorig jaar al aangekondigd, maar leidde tot vragen. na overleg met Adfiz heeft Reaal nu besloten de regeling onveranderd uit te voeren.

Het overleg met Adfiz leidde tot een intern onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot de beloning voor bancaire producten, maar dat heeft het standpunt van Reaal niet gewijzigd. “Reaal stelt het belang van de klant voorop, waarbij wij streven naar eenvoudige producten en heldere voorwaarden. Daarnaast is er een discussie ontstaan of de oude beloningsregeling wel volledig voldeed aan de richtlijnen van het Bgfo. In het bijzonder hangt dit samen met de vraag of het mogelijk is om provisie uit te keren op basis van eventuele vervolgstortingen. Gelet op het feit dat door de afkoopregeling van Reaal zowel de belangen van de klanten als van de tussenpersonen worden gerespecteerd, zijn wij van mening dat de nu voorgestelde regeling mogelijk is op basis van het Bgfo.”
Vergoeding
Reaal zal een vergoeding betalen aan het intermediair, die bestaat uit de contante waarde van de toekomstige provisie-uitkeringen. Voor opbouwrekeningen gaat het om de contante waarde van de provisie-uitkeringen uit voor de looptijd van het deposito. “Voor uitkeringsrekeningen baseren we de afkoop op de helft van de waarde van deze rekeningen.” Voor opbouwrekeningen met een variabele rente wordt de contante waarde van de provisie-uitkeringen voor de komende vijf jaar uitgekeerd. De contante waarde wordt vastgesteld op basis van de opgebouwde tegoeden per 31 januari van dit jaar, tegen een discontovoet van 5%. “Deze discontovoet is afgeleid van een gemiddeld
kantoorrendement bij intermediairs in 2011.”

Reageer op dit artikel