nieuws

Boete voor hypotheekbemiddeling na vier jaar definitief

Financiële planning

De AFM heeft aan E-Proof een bestuurlijke boete opgelegd van € 21.600 wegens het zonder vergunning bemiddelen in hypotheken. De boete is al in 2009 opgelegd, maar nu pas als ‘onaantastbaar’ bestempeld door een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven.

Boete voor hypotheekbemiddeling na vier jaar definitief

De toezichthouder constateerde in 2009 dat E-Proof  via de site Groenlichthypotheek.nl tussen januari 2007 en januari 2008 meer dan contactgegevens heeft opgevraagd bij consumenten en die tegen een vergoeding heeft doorgegeven aan andere financieel dienstverleners. “E-Proof gaf naast de contactgegevens ook informatie door over het bedrag van de gewenste hypotheek, de executiewaarde van het onderpand, het geslacht van de aanvrager(s), de leeftijd, een indicatie van het jaarinkomen en het al dan niet hebben van een codering bij het BKR.” Daarmee was sprake van bemiddeling; een vergunning daarvoor is echter pas op 3 oktober 2008 afgegeven. Aan het inmiddels geliquideerde E-Proof is daarom een boete van € 24.000 opgelegd.
Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de boete, die nu door het college van beroep voor het bedrijfsleven is gematigd met 10% omdat de redelijke termijn voor het voltooien van de boeteprocedure is overschreden. “Het hoger beroepschrift van appellant is op 18 mei 2010 door het College ontvangen, zodat met de uitspraak van heden sprake is van een overschrijding van de termijn van twee jaar met meer dan 6 maanden, doch minder dan 12 maanden, terwijl in de voorliggende zaak geen omstandigheden zijn aan te wijzen die een langere behandeltermijn in hoger beroep dan twee jaar rechtvaardigen.”

Reageer op dit artikel