nieuws

Nieuwe inkomensverzekering Dazure biedt dekking bij echtscheiding

Financiële planning

Nieuwe inkomensverzekering Dazure biedt dekking bij echtscheiding

Dazure heeft de drie jaar geleden aangekondigde Inkomensgewenning geïntroduceerd: een inkomensverzekering voor huizenkopers in loondienst die een tijdelijke en aflopende uitkering biedt. Ook de gevolgen van echtscheiding zijn verzekerd. Risicodrager voor de polis is ACE.

Echtscheiding is een belangrijke vergeten ‘oorzaak’ voor financiële problemen, zegt Dazure-directeur Jan Donselaar. Het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun huis gedwongen met verlies moet verkopen, is vorig jaar met 75% gestegen tot ruim 1.700. “Die stijging wordt voor 61% veroorzaakt door echtscheidingen.”
De Inkomensgewenning kan alleen worden gesloten bij het kopen van een huis en verzekert de netto-inkomensterugval door bepaalde onvrijwillige oorzaken. “Wij bieden een tijdelijke uitkering, zodat de klant kan wennen aan de nieuwe inkomenssituatie en actie kan ondernemen.” De polis dekt maximaal een netto-gezinsinkomen van € 7.000. “Uniek is dat de uitkering niet is gekoppeld aan het ontvangen van bijvoorbeeld een WW-uitkering.”
Het product kent drie varianten: de Gezinsinkomensgewenning voor gehuwden en samenwonenden, de Eigeninkomensgewenning voor alleenstaanden of samenwonenden zonder samenlevingscontract en de Arbeidsinkomensgewenning. Die laatste variant is voor alle doelgroepen te sluiten en kent een ‘gewenningsperiode’ van 75 maanden. Uitkering vindt plaats bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De andere twee varianten hebben naar keuze een uitkeringsperiode van 25, 40 of 50 maanden en dekken daarnaast ook het overlijdensrisico.
Volgens Donselaar bieden de huidige inkomensbeschermers te weinig dekking. “Er is onvoldoende dekking bij werkloosheid: de uitkering wordt gekoppeld aan de UWV-uitkering, terwijl het gat juist daarna het grootst is. Nergens vind je dekking bij echtscheiding en bij arbeidsongeschiktheid is er vaak sprake van diverse uitsluitingen.” Tweeverdieners kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een gewenningsperiode van 40 maanden. “Als daarbij de meest verdienende zes maanden WW krijgt, dan stopt elders de uitkering gelijk met de WW-uitkering. Bij ons gaat de uitkering door, ook als er alleen bijstand wordt ontvangen.” De premie is gebaseerd op het netto-inkomen plus eventuele dertiende maand en vakantietoeslag. Afhankelijk van de gekozen dekking varieert de premie van 1,5% tot 5% van het netto-inkomen.
De Inkomensgewenning biedt een overlijdensrisicodekking, maar kent geen gezondheidsverklaring of medische keuring. Het aanvraagtraject is volledig digitaal en de wachttijd is een jaar, waarbij er wel ongevallendekking is. “We geven in het eerste jaar 50% korting op de premie.” Net als bij de Goed Idee-nabestaandenverzekering geldt een eventuele premieverlaging in de toekomst ook voor bestaande klanten. 
 

Reageer op dit artikel