nieuws

Laat informeren over aflopen renteperiode kost Obvion helft boeterente

Financiële planning

De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft bij bindend advies bepaald dat Obvion voor € 1.472,63 aan boeterente moet terugbetalen aan een klant die niet vooraf op de hoogte is gesteld van het aflopen van de rentevaste periode.

Laat informeren over aflopen renteperiode kost Obvion helft boeterente

De klager had in januari 2008 een hypotheek gesloten voor een nieuwbouwappartement. De rentevaste periode bedroeg twee jaar. Eind december 2009 heeft Obvion de klant per brief laten weten dat de nieuwe rente 4,5% bedroeg (was 5,1%) en dat de renteperiode per 1 januari 2012 zou aflopen. De klant heeft niet op de brief gereageerd, maar verkocht de woning in juli 2010. Obvion heeft toen wegens vervroegde aflossing een boeterente van € 2.945,25 in rekening gebracht.
De klant heeft zich tot Kifid gewend. De geschillencommissie oordeelt dat de klant enerzijds zelf heeft nagelaten te handelen zodat een boeterente kon worden voorkomen; Obvion was niet op de hoogte van de  geplande verkoop. Anderzijds vindt de commissie dat Obvion een verwijt valt te maken omdat niet aantoonbaar is dat tijdig een nieuw renteverlengingsvoorstel is gedaan aan de klant. “Hem is daarmee een belangrijk keuzemoment onthouden.” Partijen moeten daarom de boete gelijkelijk delen.
Lees hier de volledige uitspraak

Reageer op dit artikel