nieuws

Nieuwe spelregels 2013 indien ouders hypotheek aan hun kind verstrekken!

Financiële planning

Tenzij kinderen in aanmerking komen voor het overgangsrecht, gelden er vanaf 2013 nieuwe spelregels als ouders een hypotheek aan hun kind verstrekken. Houdt men zich niet aan deze spelregels dan is de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar.

 
Zo moet er voor leningen die vanaf 1 januari 2013 worden aangegaan een schriftelijke leningovereenkomst zijn. Hierin moet zijn afgesproken dat de lening (minimaal) in 30 jaar annuïtair wordt afgelost.   

Melding Belastingdienst

Daarnaast moet het kind gegevens van de lening digitaal doorgeven aan de Belastingdienst Dit moet voor het einde van het kalenderjaar waarin de hypothecaire lening bij de ouders is verkregen. Is deze melding niet gedaan, dan mag de rente niet worden afgetrokken. Ook als de leningvoorwaarden later worden gewijzigd, moet dit aan de Belastingdienst worden gemeld. De te verstrekken gegevens zijn bijvoorbeeld: de datum van het aangaan van de schuld, het bedrag van de schuld, de rente, de looptijd, de wijze van aflossing en de gegevens van de ouders.  

Op tijd betalen

Ouders willen nog wel eens toestaan dat het kind de afgesproken aflossingen niet of pas op een later moment betaalt. Vanaf 1 januari 2013 moet er daadwerkelijk worden afgelost. Is er niet afgelost, dan kan het kind dit het jaar daarna inhalen. De Belastingdienst controleert dit. Is er niet op tijd afgelost door een administratieve fout of door betalingsproblemen, dan mogen het kind en de ouders binnen vier jaar een nieuwe annuïteit afsluiten voor de resterende looptijd van de lening. Niet tijdige aflossing leidt er toe dat de lening van box 1 naar box 3 verhuist. De rente is dan niet meer aftrekbaar. Ook niet als de achterstallige aflossingen alsnog worden betaald. Kortom, ouders moeten in het belang van het kind er op toezien dat de overeengekomen aflossingen ook daadwerkelijk worden betaald.   Mr. J. Kroonenberg, structureerder Van Lanschot Bankiers *   * geschreven op persoonlijke titel

Reageer op dit artikel