nieuws

‘Verzekeraars geven premiereserve risicopolis niet terug’

Financiële planning

Een derde van de overlijdensrisicoverzekeraars houdt zich niet aan de regels bij tussentijdse beëindiging van de polis, zo concludeert de Consumentenbond uit onderzoek. “De verzekeraars die zich daar niet aan houden, benadelen consumenten voor soms duizenden euro’s”, aldus de bond, die wil dat de AFM ingrijpt.

‘Verzekeraars geven premiereserve risicopolis niet terug’

Wie tussentijds de risicopolis opzegt, moet de premiereserve terug ontvangen in de vorm van
een premievrije polis of terugbetaling. De Consumentenbond deed onderzoek naar overlijdensrisicopolissen waarbij nabestaanden eenmalig een vastgesteld bedrag ontvangen. “Deze verzekeringen bevatten een ingebouwd spaarpotje, zodat de premie constant blijft. Aan het einde van de looptijd staan verzekerde en verzekeraar weer quitte en krijgt de verzekerde niets terug.” Halverwege de looptijd is meer betaald dan nodig om het risico af te dekken. Volgens de bond is de premiereserve na 15 jaar bij een polis van € 125.000 en een looptijd van 30 jaar minimaal € 577. De Consumentenbond raadt verzekerden aan om navraag te doen bij de maatschappij en zonodig een klacht in te dienen bij Kifid.
Het Verbond van Verzekeraars is echter van mening dat de wet niet eenduidig is over uitkeringen bij voortijdige beëindiging van levenpolissen: “Omdat in een overlijdensrisicoverzekering geen kapitaal wordt opgebouwd, wordt het betreffende artikel in de praktijk door verzekeraars uiteenlopend geinterpreteerd.” Dat is voor het Verbond reden om met de leden en onder meer Kifid te overleggen of één richtlijn voor overlijdensrisicopolissen kan worden ontwikkeld.

Reageer op dit artikel