nieuws

Ook Amerikaanse wetgever aast op hypotheekrenteaftrek

Financiële planning

Nu de Amerikaanse politiek naarstig op zoek is naar bezuinigingsmaatregelen om de zogeheten ‘fiscal cliff’ te vermijden komt ook in Washington steeds meer het H-woord ter tafel. Het schrappen of sterk beperken van de hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten wordt zowel door Democraten als Republikeinen gezien als een serieuze optie om iets te doen aan het gigantische begrotingstekort. In het debat worden vrijwel wel dezelfde argumenten gebruikt als bij de Nederlandse voor- en tegenstanders van de fiscaliteit.

Ook Amerikaanse wetgever aast op hypotheekrenteaftrek

Door de hyptheekrenteaftrek loopt de federale overheid jaarlijks zo’n $ 108 mld mis, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse belastingdienst IRS.  Dat lijkt laaghangend fruit voor Republikeinse en Democratische volksvertegenwoordigers die het voor 1 januari eens moeten zien te worden over forse bezuinigingen om de zogeheten  fiscal cliff te vermijden. Komt er geen overeenkomst dan volgt er automatisch een ‘afgrond’ van stevige belastingverhogingen en dito bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De besprekingen zijn vooralsnog weinig succesvol omdat de Republikeinen vasthouden aan de belastingbeperkingen voor de hoogste inkomens en Democraten weigeren in te stemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het beperken van aftrekposten en andere ‘gaten’ waardoor belastinginkomsten weglekken, is een van de weinige punten waarover de twee partijen het wel eens lijken.
Net als in Nederland worden vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van de hypotheekrenteaftrek die ook in Amerika in het leven werd geroepen om het eigenwoningbezit te stimuleren. Cijfers van de IRS laten zien dat bijna de helft van de totale uitgaven aan hypotheekrenteaftrek gaan naar mensen met een inkomen hoger dan $100.000, terwijl slechts 8% van de mensen met een inkomen van $ 50.000 of minder er gebruik van maakt.  “Het subsidieert geen woningbezit, het doet iets anders”, stelt hoogleraar Andrew Hansen in de Amerikaanse krant USA Today. “Het is profijtelijker voor mensen met de hoogste inkomens. Zij staan niet op de rand tussen huren en kopen. Ze staan tussen iets kopen en iets groters kopen.” 
Ruim een kwart  van de Amerikanen (26%) maakt gebruik van hypotheekrenteaftrek, een percentage dat sterk verschilt van staat tot staat. Met name in staten aan de westkust en in het Noordoosten maken meer mensen er gebruik van omdat daar meer woningeigenaren zijn en de prijzen er fors hoger liggen dan elders in de Verenigde Staten. De aftrek is alleen beschikbaar voor huishoudens die zelf al hun aftrekposten gesplitst aanleveren, anders geldt een standaardpost voor alle aftrekbare kosten die kan oplopen tot $ 11.900 per huishouden.

Reageer op dit artikel