nieuws

Dijsselbloem: desnoods wettelijk heldere beleggingskosten afdwingen

Financiële planning

Minister Dijsselbloem (Financiën) is het met toezichthouder AFM eens dat de kosten van beleggingsdiensten voor consumenten nu te complex en ondoorzichtig zijn. Hij wil desnoods wettelijke regels invoeren om ervoor te zorgen dat de kosten van beleggen transparanter worden.

Dijsselbloem: desnoods wettelijk heldere beleggingskosten afdwingen

De minister antwoordt dat op Kamervragen van PvdA-lid Nijboer over de kritiek die de AFM onlangs uitte op de onduidelijkheid die bestaat over de kosten van beleggen. “Gebleken is dat het moeilijk is voor de consument om inzicht te krijgen in de kosten van beleggingsdiensten. Ik ben voorstander van transparantie en acht het van groot belang dat de consument een goed inzicht krijgt in de kosten van beleggingsdiensten.” Dijsselbloem steunt het pleidooi voor de invoering van de total cost of ownership, die de totaalprijs van beleggingsdiensten, weergeeft. “Ik ondersteun het initiatief van de AFM om samen met de markt te bezien hoe het inzicht in, en de transparantie van, de kostenstructuur kan worden verbeterd. Ik ben daarom benieuwd naar de uitkomsten van de consultatie. Ik ben bereid om, indien nodig, wettelijke maatregelen te nemen.”

Reageer op dit artikel