nieuws

Beroepscommissie Kifid bestraft bank voor slap advies

Financiële planning

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een bank veroordeeld tot betaling van een compensatie van € 110.300 aan een belegger omdat zij zich in het advies niet streng genoeg tegenover hem had opgesteld. Eerder wees de Geschillencommissie van Kifid een vordering van de belegger nog van de hand.

De bank had haar klant volgens de beroepscommissie nadrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk moeten maken dat zijn wens om in één product -Lehman Steepener Notes- te beleggen om zo een hoog inkomen te vekrijgen, niet strookte met zijn risicobereidheid. Bij de uitspraak is meegewogen dat de klant geen enkele beleggingservaring had, 71 jaar oud was en een ‘voorzichtig’ beleggersprofiel had.
De Commissie van Beroep concludeert in haar uitspraak dat de bank niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur betaamt en dat zij de schade die de klant als gevolg hiervan heeft geleden, moet vergoeden.  De toegekende vergoeding is opgebouwd uit het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag, vermeerderd met een vergoeding voor gederfde rente en gemaakte proceskosten onder vermindering van tussentijds ontvangen (voorschot)uitkeringen. Daarbij dient de klant  de notes aan de bank terug te geven.
De Geschillencommisie van Kifid stelde eerder ook dat de bank de klant nadrukkelijk had moeten waarschuwen, maar wees de vordering van de belegger toch af, omdat zij het niet aannemelijk achtte dat hij bij een strengere opstelling van de bank van de aankoop zou hebben afgezien.
 

Reageer op dit artikel