nieuws

Verbond vraagt Kamer om uitstel hypotheekmaatregelen

Financiële planning

Verbond vraagt Kamer om uitstel hypotheekmaatregelen

Vooruitlopend op het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2013 van aanstaande vrijdag heeft het Verbond van Verzekeraars samen met makelaarsvereniging NVM een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Zij pleiten daarin voor uitstel van de voorgenomen verplichting om annuïtair af te lossen op nieuwe hypotheken ten gunste van de invoering van een “samenhangend pakket van duidelijke maatregelen” per 1 januari 2014.

“Het regeerakkoord maakt een duidelijke keuze voor hervorming van de woningmarkt en onderstreept het belang daarvan met een minister voor Wonen. Ondergetekenden hebben zeker op dat laatste al positief gereageerd”, aldus beide organisaties, die ook positief zijn over een geleidelijke verlaging van de renteaftrek vanaf 1 januari 2014.
Minder tevreden zijn Verbond en NVM over het “hals over kop doorzetten” van de aflosplicht voor nieuwe hypotheken per 1 januari 2013. “Het wetsvoorstel leidt alsnog tot ongelijke behandeling van bestaande versus nieuwe gevallen; toekomstige starters worden hier benadeeld ten opzichte van bestaande huizenbezitters. De briefschrijvers willen in elk geval duidelijkheid over de juridische houdbaarheid van die plannen. “Uit berekeningen blijkt dat bij een volledige annuïteitenhypotheek de maandelijkse lasten van de woning omhoog schieten. In het eerste jaar zijn de maandlasten 18% hoger, wat oploopt tot 65% over dertig jaar. Hierdoor wordt de financiering van de eigen woning relatief duur.” Ook zijn Verbond en NVM kritisch over de beperking van de leencapaciteit en de aangescherpte NHG-normen, waarbij woningbezitters met een NHG-hypotheek bij elke aanpassing de hele hypotheek om moeten zetten in een annuïtaire of lineaire hypotheek of de NHG-waarborg moeten laten vervallen.
Beide organisaties willen de nieuwe NHG-normen laten terugdraaien en voorzien uitvoeringsproblemen. “Over diverse wijzigingen ontstaat pas halverwege december politieke duidelijkheid.” Verbond en NVM pleiten daarom voor “een samenhangend en helder pakket met bij voorkeur één invoeringsdatum (1 januari 2014)”. “Dit in de wetenschap dat in de meest recente jaren al aflossingseisen (50%) zijn ingevoerd en de loan to value ook per 2013 weer wordt verlaagd en de rantsoenering ook zonder overhaaste invoering van dit wetsvoorstel voortgaat.”

Reageer op dit artikel