nieuws

(On)zekerheid voor woningmarkt

Financiële planning

Het Regeerakkoord geeft eindelijk de langverwachte duidelijkheid over de maatregelen op hypotheekgebied. Nou ja, duidelijkheid?! Het Regeerakkoord gaat nog steeds uit van een verplichte annuïtaire aflossing voor nieuwe hypotheken. Vreemd, omdat zowel VVD als PvdA in hun verkiezingsprogramma’s een forfaitaire annuïtaire aflossing hadden voorgesteld, maar in het Regeerakkoord daarop terugkomen.

(On)zekerheid voor woningmarkt

Wij zijn tegen een verplichte aflossing omdat het de keuze van de consument drastisch beperkt. Iedere keuzemogelijkheid voor een andere – in de individuele situatie wellicht beter passende – hypotheekvorm verdwijnt. Dit wordt ook door het CPB (h)erkent in de uitwerking van het Regeerakkoord. Het CPB stelt dat huishoudens goede redenen kunnen hebben om minder af te lossen en dit kan worden opgelost door de fiscale aftrek los te koppelen van de feitelijke hypotheek, bijvoorbeeld via een forfaitair aflossingsschema. Voilà!

Startersleningen

De hypotheekmaatregelen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet fiscale behandeling eigen woning dat momenteel wordt behandeld in de Tweede Kamer. Wij hebben al diverse pijnpunten onder de aandacht van Kamerleden gebracht. Zo bestaat er onduidelijkheid voor startersleningen, omdat nieuwe hypotheken moeten worden afgelost. Bij startersleningen hoef je de eerste drie jaar juist geen rente en aflossing te betalen. Het gevolg van het wetsvoorstel is dan ook dat de rente op de starterslening niet meer aftrekbaar is, waardoor een dergelijke lening haar waarde verliest. Gezien het belang van de starters voor de woningmarkt een absoluut ongewenst gevolg. Oplossing: een forfaitair aflossingsschema.

Kapitaalverzekering

Ook geldt voor alle op 31 december 2012 bestaande KEW’s een eerbiedigende werking. Consumenten hebben echter ook kapitaalverzekeringen gesloten, die geen KEW zijn en niet onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Wet IB 2001 vallen, maar wel zijn afgesloten voor de aflossing van de hypotheek. Het is belangrijk dat deze mensen nu tijd krijgen om hierover advies in te winnen en de kapitaalverzekering – indien gewenst – alsnog kunnen omzetten in een KEW. De tijd tot 1 januari 2013 is echter te kort, zowel voor hypotheekadviseurs als voor aanbieders. Hiervoor moet dus een oplossing komen.

Consumentenvertrouwen

Belangrijk was dat het nieuwe kabinet consumenten zekerheid zou bieden over de hypotheekrenteaftrek, zodat het consumentenvertrouwen weer zou stijgen en de woningmarkt weer op gang kon komen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, is er in principe duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek, maar door nieuwe voorstellen als de inkomensafhankelijke zorgpremies is het consumentenvertrouwen naar een nieuw dieptepunt gezakt.

Ik heb al van diverse leden vernomen dat aspirant-kopers zich haastig terugtrekken, dus voorlopig is helaas nog geen herstel van de woningmarkt te verwachten.

Colinda Rosenbrand

Reageer op dit artikel