nieuws

NHG-normen verder aangescherpt

Financiële planning

Consumenten kunnen volgend jaar gemiddeld 2,5% van hun inkomen minder besteden aan maandlasten voor een NHG-hypotheek, zo heeft budgetinstituut Nibud berekend. “Omdat uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat de meesten minder te besteden hebben, zijn ook de hypotheeknormen naar beneden bijgesteld.”

NHG-normen verder aangescherpt

Een huizenkoper met een brutojaarinkomen van € 45.000 kan daardoor € 13.000 minder lenen dan dit jaar. Volgens het Nibud hoeft dat niet direct een hogere drempel voor het kopen van een huis op te leveren. “Als we rekening houden met een gemiddelde loonstijging volgend jaar (2,25% volgens het CPB), dan is de daling in dit geval ongeveer € 8.500: van ca. € 205.500 naar ca. € 197.000. De maximale hypotheek valt daarmee 4% lager uit.”
Omdat de verkoopprijzen van huizen in het afgelopen jaar met een kleine 8% zijn gedaald, kan deze consument nog steeds dezelfde soort woning kopen, aldus het Nibud, dat deze berekeningen jaarlijks maakt ten behoeve van de leennormen van de Nationale Hypotheekgarantie. De normen worden inmiddels ook overgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.
In de praktijk zullen starters en doorstromers hogere hypotheeklasten krijgen, denkt het Nibud, omdat er in verband met de nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek minder zal worden gekozen voor een aflossingsvrij gedeelte.
In de nieuwe NHG-voorwaarden is onder meer ook opgenomen dat de borgtochtprovisie komend jaar stijgt van 0,7% naar 0,85%.

Reageer op dit artikel