nieuws

Buffer onvoldoende bij vier op de tien huishoudens

Financiële planning

Van de Nederlandse huishoudens heeft 40% te weinig financiële buffer om onverwachte uitgaven op te vangen. De helft hiervan heeft een buffer van minder dan € 2.000. Bij 1 op 5 Nederlanders is er zelfs helemaal geen ‘potje’ voor vervanging van de wasmachine, reparatie van de auto of andere niet-ingecalculeerde kostenposten. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nibud met medewerking van ING heeft uitgevoerd.

Buffer onvoldoende bij vier op de tien huishoudens

Het Nibud heeft berekend dat een alleenstaande minstens € 3.550 achter de hand moet hebben, een echtpaar € 4.000 en een gezin met twee kinderen € 5.000. Dit bedrag is bedoeld voor de vervanging van de minimale noodzakelijke inventaris, zoals een televisie, koelkast of wasmachine. Hoewel 40% niet aan het minimum van € 3.550 komt, zouden de meeste mensen graag een financiële buffer van € 5.000 willen hebben.Tegenover de huishoudens die slecht voorbereid zijn op een financiële tegenvaller ziet het Nibud dat er een groeiende groep spaarders is die nu meer spaargeld heeft dan voor de crisis. Zo had in 2006 de helft van de huizenbezitters minstens € 8.500 op de spaarrekening staan en in 2011 was dat bedrag gestegen naar minstens € 17.000. Zo’n 15% van de huishoudens spaart niet en 12% heeft zelfs helemaal geen spaarrekening. De meeste huishoudens (40%) sparen onregelmatig, als er geld overblijft of wisselende bedragen. Een kwart spaart een vast bedrag per maand. Gemiddeld leggen deze vaste spaarders 9% van hun maandinkomen iedere maand apart. Het zijn vooral huishoudens met een koopwoning en een inkomen hoger dan € 3.000 netto per maand die structureel sparen.

Reageer op dit artikel