nieuws

Beleggingsonderneming vaak vaag over kosten

Financiële planning

Wie belegt met bedragen onder de € 500.000 kan maar moeilijk inzicht krijgen in de kosten die hij daarvoor betaalt, concludeert de AFM uit een onderzoek onder 15 beleggingsondernemingen. Bovendien is het nog maar de vraag of de kosten die in rekening worden gebracht, in verhouding staan tot de inspanningen die de aanbieder daarvoor levert.

Beleggingsonderneming vaak vaag over kosten

Om het inzicht in de kosten van beleggen te vergroten, pleit de toezichthouder voor het invoeren van een zogeheten total cost of ownership (TCO). Marktpartijen is gevraagd op de suggesties te reageren; dat kan tot 18 januari.
De TCO is een kostenmaatstaf die de totale kosten van beleggen weergeeft en die door de hele markt op dezelfde manier berekend moet worden. Een dergelijke standaard ontbreekt nu. “De duidelijkheid en volledigheid van de openbare informatie over de kosten kan in veel gevallen sterk worden verbeterd. Beleggingsondernemingen geven vaak weinig uitleg over de kosten die bij de belegger in rekening worden gebracht”, zo ondervond de AFM. Ook wordt niet altijd aangegeven voor welke doelgroep bepaalde producten zijn bedoeld.
Door onder meer sterk verschillende tariefstructuren is het berekenen van de hoogte van de kosten moeilijk. De AFM zet vraagtekens bij de verhouding tussen de kosten en de geleverde diensten: “In een aantal gevallen bleek een deel van de beoogde doelgroep hoge kosten te hebben ten opzichte van het verwacht rendement. Hierdoor bestaat de kans dat het rendement na aftrek van kosten niet opweegt tegen het risico.”
Overigens hebben de onderzochte beleggingsondernemingen (zowel vermogensbeheerders als -adviseurs) al aanpassingen doorgevoerd, zegt de AFM.

Reageer op dit artikel