nieuws

Verhoging assurantiebelasting raakt vooral lage inkomens

Financiële planning

Verhoging assurantiebelasting raakt vooral lage inkomens

Eerdere analyses van het Verbond van Verzekeraars lieten al zien dat huishoudens er gemiddeld bijna € 100 op achteruit gaan als straks de assurantiebelasting fors omhoog gaat. Echter, er zijn grote verschillen per huishouden, stelt onderzoeksbureau Gfk. De analisten daar zien dat vooral de lagere inkomens het hardst geraakt worden.

Volgens Gfk gaan huizenbezitters en gezinnen met kinderen ruim meer betalen dan de genoemde € 100 van het Verbond. “Afgezet tegen het besteedbaar inkomen, zijn het vooral de lagere inkomens die geraakt worden door deze maatregel. De premiestijging is weliswaar gemiddeld minder, maar waar zij nu gemiddeld 4% van hun inkomen besteden aan premies voor schadeverzekeringen, stijgt dit door deze maatregel naar 4,4%.”
GfK Panel Services zit elke 2 jaar bij ruim 4.000 huishoudens aan tafel om de financiële producten van de Nederlandse huishoudens in kaart te brengen. Delen uit dit onderzoek zijn gebruikt om inzicht te krijgen welke huishoudens harder dan andere huishoudens getroffen worden door de verhoging van de assurantiebelasting. Zo blijkt bijvoorbeeld ook dat binnen de lage inkomens de gezinnen met kinderen nog eens extra hard worden geraakt door de belastingmaatregel. “Deze groep geeft nu 5% van hun inkomen aan premies voor de schadeverzekeringen, dit stijgt na het doorvoeren van de maatregel naar 5,5%.”
[ Bron: Gfk ]

Reageer op dit artikel