nieuws

Verbond bepleit dekking doodgeboren kind

Financiële planning

Levenloos geboren kinderen moeten wat het Verbond van Verzekeraars betreft altijd onder de dekking van een uitvaartpolis vallen. Dit stelt het Verbond op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Eerder gaven uitvaartverzekeraars zelf al aan hun beleid bij doodgeboren kinderen te willen heroverwegen.

Verbond bepleit dekking doodgeboren kind

Volgens het Verbond wordt met een standaarddekking voor doodgeboren kinderen beter recht gedaan aan de gevoelens van verlies en rouw bij ouders. Wanneer een kind na 24 weken zwangerschap levenloos wordt geboren of na de geboorte overlijdt, hebben ouders volgens de Wet op de Lijkbezorging altijd een plicht om het kind te begraven of cremeren. De meeste uitvaartverzekeraars hanteren in de eigen polisvoorwaarden daarom deze wettelijke grens. Als een kind eerder levenloos ter wereld komt, of minder dan 24 uur na de geboorte overlijdt, valt dit formeel niet onder de dekking en zijn ouders aangewezen op het coulancebeleid van de verzekeraar.
Het advies dat het Verbond nu aan zijn leden verstrekt, houdt in dat de 24-wekengrens in de polisvoorwaarden voor zowel nieuwe als bestaande uitvaartpolissen wordt losgelaten.
“De ervaring leert dat bij levenloos geboren kinderen de uitvaartbehoefte van de ouders doorgaans afhankelijk is van de duur van de zwangerschap”, aldus het Verbond. “Zo wordt bij een relatief korte duur van de zwangerschap vaak gekozen voor een beperkt ritueel, in beperkte kring.” Het Verbond vindt het maatschappelijk gepast als verzekeraars hierbij een begrenzing van tijd hanteren wat betreft de hoogte van de vergoedig of de aard van dienstverlening, maar adviseert leden om die grens niet hoger te leggen dan 20 weken.

Reageer op dit artikel