nieuws

Rente restschuld blijft nog vijf jaar aftrekbaar

Financiële planning

Om de mobiliteit op de woningmarkt te vergroten, zal de rente op een eventuele restschuld bij verkoop van een woning tot en met 2017 nog maximaal vijf jaar aftrekbaar blijven, zo is vastgelegd in het regeerakkoord. Daarin is ook de al eerder uitgelekte beperking van de hypotheekrenteaftrek voor bestaande huiseigenaren opgenomen; die gaat in kleine stapjes naar maximaal 38%.

Rente restschuld blijft nog vijf jaar aftrekbaar

Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek voor hypotheekrente over een periode van 28 jaar in jaarlijkse stappen van een half procentpunt teruggebracht tot 38% (nu 52%). Dat wordt teruggesluisd in de vorm van een verlaging van het hoogste inkomstenbelastingtarief en een verlenging van de derde belastingschijf.
Om starters te ondersteunen, wordt de startersfaciliteit van de Stichting Volkshuisvesting Nederland uitgebreid.
 

Reageer op dit artikel