nieuws

Lokale Rabobanken nemen afscheid van het intermediair

Financiële planning

Door heel het land nemen lokale Rabobanken op korte termijn afscheid van het intermediair. De banken hanteren daarbij verschillende redenen met de nieuwe kapitaal- en toezichtseisen als grootste gemene deler. Rabobank Nederland bevestigt de stap van de lokale banken, maar ontkent dat daar centrale sturing achter zit.

Lokale Rabobanken nemen afscheid van het intermediair

 André Cremers is een van de acht tussenpersonen in Zoetermeer die onlangs iemand van  Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer  op bezoek kreeg met de mededeling dat de samenwerkingovereenkomst op hypotheekgebied per 1 januari wordt opgezegd.  “Hij vertelde me dat de Centrale Rabobank hierop aanstuurde vanwege de nieuwe eisen die voortvloeien uit Basel II en Solvency  2 en dat Rabobanken in de vier grote steden het er niet mee eens zouden zijn”, aldus Cremers.
Robert Paul Jorna, manager particulieren bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, wil het beeld dat Cremers schetst graag nuanceren. “Wij hebben onze strategie voor de komende jaren verlegd naar behoud en verdieping van bestaande relaties”, aldus Jorna.  De suggestie van de heer Cremers dat hier voor Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer toenemende kapitaaleisen aan ten grondslag liggen, is onjuist al speelt die kwestie in zijn algemeenheid wel op de achtergrond. Binnen Rabobank is Obvion op hypotheekgebied steeds nadrukkelijker het intermediairslabel.” Jorna ontkent niet dat er in de grote steden bij Rabobank meer behoefte is aan samenwerking met het intermediair. “Daar is sprake van meer concurrentie op hypotheekgebied. Op het platteland heeft Rabobank van oudsher een sterkere marktpositie.” Margo van Wijgerden, woordvoerder van Rabobank Nederland,  bevestigt dat de overweging om afscheid te nemen van het intermediair, op meerdere  locaties in het land speelt.  “Wij geven hun er als coöperatieve bank de mogelijkheden voor, maar dat is iets anders  dan dat wij dat stimuleren.  Er zit geen centrale besluitvorming achter.”
 Meer hierover in AM 16 van zaterdag 20 oktober.

Reageer op dit artikel