nieuws

Kifid bestraft opnieuw slecht vastgelegd hypotheekadvies

Financiële planning

Een hypotheekadviseur moet van klachteninstituut Kifid te veel betaalde rente aan een klant terugbetalen, omdat deze niet tijdig is gewezen op het niet doorgaan van een hypotheek bij een andere geldverstrekker.

De klager wilde in 2008 haar hypotheek oversluiten naar een andere bank tegen een tienjaarsrente van 4,9%, maar de aanvraag is afgewezen op basis van  de werkgeversverklaring, waardoor de klant uiteindelijk bij de bestaande bank de hypotheek heeft verlengd tegen 5,85% voor zes jaar. De klant vordert vergoeding van het verschil in rente tussen het afgewezen aanbod en de uiteindelijk gesloten verlenging omdat zij niet op de hoogte zou zijn gesteld van de problemen met de werkgeversverklaring.
De adviseur stelt de aanvraag te hebben geparkeerd omdat niet duidelijk was of de klant een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou krijgen. De klaagster ontkent dat en stelt niet op de hoogte te zijn gesteld van de problemen met de werkgeversverklaring, al geeft de adviseur aan dat hij de klant mondeling heeft geïnformeerd.
"Naar het oordeel van de commissie heeft aangeslotene niet aangetoond dat hij consument tijdig heeft geïnformeerd over het feit dat op basis van de werkgeversverklaring de aanvraag geen doorgang kon vinden en dat hij deze aanvraag 'on hold' had gezet. Het staat vast dat hij hierover niets schriftelijk heeft bevestigd en van een telefoonnotitie is niet gebleken", stelt de geschillencommissie in haar bindend advies. De adviseur moet de klant de schade vergoeden, die door Kifid is vastgesteld op € 2.205.

Reageer op dit artikel