nieuws

Campagnes helpen onvoldoende tegen misleiding

Financiële planning

Alle maatregelen en campagnes van de overheid ten spijt kunnen consumenten nog steeds eenvoudig worden misleid bij financiële producten. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van de Erasmus School of Economics dat is verschenen in economenvakblad ESB.

Campagnes helpen onvoldoende tegen misleiding

De onderzoekers, prof. dr. Philip Hans Franses en masterstudent Siebe Versendaal, wilden nagaan of de schandalen in de financiële wereld, de komst van de Wet financieel toezicht en allerhande bewustwordingscampagnes ertoe hebben geleid dat consumenten niet meer in misleidende teksten trappen. Daarvoor hadden de onderzoekers een eigentijdse  variant van het beruchte Legio Lease-product -destijds bekend als de “Winstverdriedubbelaar”- in het leven geroepen waarbij in de prospectus woorden als ‘verlies’, ‘schuld’ en ‘dalende koersen’ werden vermeden. Als bij het fictieve product sprake was van een negatief eindsaldo voor de klant werd daarbij de term ‘niet van toepassing’ gebruikt.
Nadat het product was voorgelegd aan een kleine onderzoekgroep van 50 mensen, bleek dat de meesten vooral oog hadden voor de term ‘niet van toepassing’ en minder voor het negatieve saldo dat het product zou opleveren. “Het is kennelijk nog steeds mogelijk om mensen te misleiden met zorgvuldig geformuleerde keuzeopties, op zo’n manier dat we door ons eigen keuzeproces worden verleid om zinvolle informatie liever niet te zien”, aldus de Rotterdamse onderzoekers. De onderzoeksdeelnemers bleken wel een voorkeur te hebben voor een relatief veilige inleg en een lange looptijd, zoals ook wordt gepropageerd in bewustwordingscampagnes.

Reageer op dit artikel