nieuws

Belang ASR in pensioenvehikel Brand New Day

Financiële planning

Brand New Day en ASR Nederland gaan in een joint venture collectieve pensioenen voor bedrijven aanbieden. In de naamloze vennootschap Brand New Day PPI neemt ASR een belang van 50%. De premiepensioeninstelling (PPI) hoopt in het slotkwartaal van dit jaar operationeel te zijn worden.

Belang ASR in pensioenvehikel Brand New Day

“Gezien de lange beslistermijnen van bedrijven voor een collectief pensioen worden vanaf heden gesprekken met bedrijven gevoerd.” Het midden- en kleinbedrijf tot 500 werknemers is de primaire doelgroep.
“De PPI neemt de naam, het beleggingsproduct en de klantgerichte aanpak van Brand New Day over”, zo luidt de toelichting. “ASR is de exclusieve risicodrager voor de verzekeringen waarvoor de PPI gaat bemiddelen. Beide partners stellen voorts dat “het Brand New Day Collectief pensioen de laagste totale kosten biedt van alle bij ons bekende kostenstructuren”. De collectieve pensioenregeling wordt via onafhankelijke pensioenadviseurs aangeboden.

Reageer op dit artikel