nieuws

Aftrekbaarheid kosten lijfrenteadvies vervalt

Financiële planning

De kosten van advies over een lijfrentepolis of -rekening zullen met ingang van volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn, zo is opgenomen in het vandaag bekendgemaakte regeerakkoord tussen VVD en PvdA.

Aftrekbaarheid kosten lijfrenteadvies vervalt

Eerder dit jaar had het ministerie van Financiën nog een nieuw Lijfrentebesluit gepubliceerd, waarin was opgenomen dat de vergoeding die een intermediair van de klant ontvangt voor zijn advies, als premie danwel inleg op een lijfrentepolis of -spaarrekening moet worden beschouwd. Daarmee werd directe beloning bij lijfrenteproducten fiscaal aftrekbaar, net als beloning op provisiebasis.
De nieuwe coalitiepartners hebben nu een streep gezet door deze regeling en passen de maatregel ook toe op aov’s: “Door de maatregel vervalt in verband met het provisieverbod de aftrekbaarheid van bepaalde fee’s van tussenpersonen in het kader van de lijfrenteaftrek en de aftrek van premies voor arbeidsongeschiktheidsrenten.” Volgens het Centraal Planbureau betekent de maatregel een lastenverzwaring van € 100 mln.
Voor het deel van het inkomen boven de € 100.000 kan met ingang van komend jaar overigens niet meer fiscaal gunstig worden gespaard voor het pensioen.

Reageer op dit artikel