nieuws

‘100% level playing field komt er niet’

Financiële planning

Om het intermediair te ondersteunen bij de overgang naar een ander beloningsmodel toert Nationale-Nederlanden deze maand door Nederland met een Masterclass Belonen. ‘Docent’ Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau D&O) windt er tijdens de bijeenkomst geen doekjes om. Veranderen is onontkoombaar voor het intermediair en er komt volgens Oosterbaan geen 100% level playing field voor tussenpersonen en aanbieders.

‘100% level playing field komt er niet’

Volgens Oosterbaan zijn verzekeraars, noch intermediair, noch consumenten ingespeeld op invoering van het toezichtsbesluit Bgfo III per 1 januari 2013, met als belangrijkste onderdeel het provisieverbod.  Hij kent ook de geluiden van branchegenoten die op grond van die constatering  uitstel bepleiten maar  vindt het “onverantwoord” om er nu nog op te speculeren dat het provisieverbod niet doorgaat. “Dat verbod  komt er. Alleen bij schade exclusief AOV is straks nog provisie mogelijk”, aldus Oosterbaan.
Ook de beroepseed, de striktere klachtenregeling (Kifid)  en een aangescherpt rentebeleid -waarbij onder meer is geregeld dat oversluiters dezelfde rentetarieven krijgen als nieuwe hypotheekklanten- zijn volgens de directeur van D&O onontkoombaar.  Wat de rente betreft benadrukte Oosterbaan tijdens de NN-masterclass in Amsterdam dat de adviseur straks aan de klant moet laten zien hoe de variabele rente is opgebouwd. “Je moet als adviseur goed doorrekenen wat de gevolgen kunnen zijn en die voorleggen aan de klant. Elk product is jouw advies, tenzij je in een protocol aangeeft dat de klant van jouw advies wil afwijken.”
Hoewel ook de aanbieders transparant moeten worden over hun kosten voor advies en distributie verwacht Oosterbaan niet dat transparantie bij banken en verzekeraars in dezelfde mate als bij tussenpersonen wordt gerealiseerd. “Neem de distributiekosten bij aanbieders. Reken je daar alleen de kosten voor het maken van een afspraak voor of stop je daar ook gelijk de kosten voor nazorg bij? Voor mij is het helder; er komt geen 100% level playing field.”
Toch ziet Oosterbaan de kansen voor het intermediair niet al te somber in als zij zich richten op “hoogwaardige dienstverlening”en het “permanent bewaken” van  de financiële situatie  van de klanten.  Hij ziet onder meer mogelijkheden voor adviseurs die zich richten op de omgang met restschulden, de zorgkosten en het grotere lang leven risico.

Reageer op dit artikel